سردرگمی خبرنگاران از برگزاری دومین نشست با شهردار

روز گذشته نیز برای سومین بار پیامکی از سوی شهرداری ارسال شد که ساعت نشست خبری شهردار با خبرنگاران از ساعت ۱۸ عصر به ۱۶ عصر تغییر یافته است. به گزارش لنگرنیوز ، کمتر از ۳ ماه پیش مهندس رحمان انصاری به عنوان شهردار لنگرود انتخاب و معارفه شد . بنا بر تصمیمی که ایشان […]

روز گذشته نیز برای سومین بار پیامکی از سوی شهرداری ارسال شد که ساعت نشست خبری شهردار با خبرنگاران از ساعت ۱۸ عصر به ۱۶ عصر تغییر یافته است.

به گزارش لنگرنیوز ، کمتر از ۳ ماه پیش مهندس رحمان انصاری به عنوان شهردار لنگرود انتخاب و معارفه شد .

بنا بر تصمیمی که ایشان در ارتیاط با خبرنگاران دارند بنا گذاشتند که ششم هر ماه نشستی را با خبرنگاران داشته باشند که این خود نشانه نظم و مدیریت است که البته کاری دوسویه هم میتواند باشد.

از یک سو هر روز خبرنگاران برای مصاحبه به شهردار رجوع نمی کنند و از سوی دیگر در یک دیدار رسمی گزارش کار (میتوان گفت ماهانه) را از طریق رسانه به اطلاع شهروندان می رساند.

هفته گذشته پیامکی مبنی بر تشکیل دومین نشست شهردار لنگرود با اصحاب رسانه برای خبرنگاران ارسال شد که در آن پیامک ساعت این نشست ۱۰ صبح اعلام شد.

ولی یکی دو روز بعد پیامک اصلاحیه ای ارسال شد که این نشست خبری از ساعت ۱۰ صبح به ساعت ۱۸ عصر ۶ بهمن تغییر یافت.

روز گذشته نیز برای سومین بار پیامکی از سوی شهرداری ارسال شد که ساعت نشست خبری شهردار با خبرنگاران از ساعت ۱۸ عصر به ۱۶ عصر تغییر یافته است.

تمام این اتفاقات در سه روز انجام شد و احتمال اینکه تا قبل از ساعت ۱۶ عصر ۶ بهمن این ساعت مجدد تغییر یا به صورت کلی منحل شود وجود دارد.