محمدبیگی رفت ، فرماندار نمونه گیلان به لنگرود آمد

شنبه ۵ بهمن ماه مراسم تودیع و معرفه شهرستان لنگرود انجام می شود به گزارش لنگرنیوز ، پس از مشخص معاون سیاسی استاندار در ماه های اخیر شاهد تغییراتی در فرمانداران شهرستان های گیلان بودیم  در هفته گذشته فرمانداران دو شهر از شهرستان های غرب گیلان تودیع  معارفه شدند  در شرق گیلان نیز اولین تغییر […]

شنبه ۵ بهمن ماه مراسم تودیع و معرفه شهرستان لنگرود انجام می شود

به گزارش لنگرنیوز ، پس از مشخص معاون سیاسی استاندار در ماه های اخیر شاهد تغییراتی در فرمانداران شهرستان های گیلان بودیم

 در هفته گذشته فرمانداران دو شهر از شهرستان های غرب گیلان تودیع  معارفه شدند 

در شرق گیلان نیز اولین تغییر فرماندار در لنگرود انجام می شود.

شنبه ۵ بهمن ماه ۱۳۹۲ ساعت ۱۰ صبح مراسم تودیع و معارفه فرمانداران لنگرود در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار می شود.

سید رضا جواد پور که در سال ۱۳۹۱ به عنوان فرماندار نمونه گیلان به عنوان فرماندار شهرستان لنگرود معارفه می شود.

کمال محمد بیگی در ۱۷ آذر ۱۳۹۱ به عنوان فرماندار لنگرود معرفی شد و تقریبا کمتر از ۱۵ ماه در این پست در لنگرود فعالیت نمود.