بیش از ۱۵۰۰۰ برگ آلات قمار کشف و ۸ نفر دستگیر شدند
بیش از ۱۵۰۰۰ برگ آلات قمار کشف و ۸ نفر دستگیر شدند

سرهنگ حسین نیک فرد از شناسایی و انهدام باند بزرگ قمار در لنگرود خبرداد. به گزارش لنگرنیوز ، فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود در گفت و گو با لنگرنیوز گفت : باند بزرگ قمار در شهرستان شناسایی و بیش از ۱۵۰۰۰ برگ آلات قمار کشف و ضبط گردید و ۸ نفر دستگیر شدند. سرهنگ نیک فرد […]

سرهنگ حسین نیک فرد از شناسایی و انهدام باند بزرگ قمار در لنگرود خبرداد.

به گزارش لنگرنیوز ، فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود در گفت و گو با لنگرنیوز گفت : باند بزرگ قمار در شهرستان شناسایی و بیش از ۱۵۰۰۰ برگ آلات قمار کشف و ضبط گردید و ۸ نفر دستگیر شدند.

سرهنگ نیک فرد افزود : پس از انجام تحقیقات پیرامون باند برگزاری قمار و شناسایی آن ، اقدامات برای دستگیری اعضای این باند انجام شد.

 

وی گفت : پس از شناسایی اعضای این باند و مشخص شدن محل برگزاری این سابقات قمار ، طی عملیاتی با زیر نظر گرفتن اعضا و با هماهنگی مقام قضایی شهرستان در یک عملیات غافلگیرانه ۸ نفر از اعضای این باند دستگیر شدند.

 

فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود اظهار کرد : پس از بازرسی از محل تعداد ۱۵۲۵۲ برگ آلات قمار ، دوقبضه قمه ، آلات پاسور و دوستگاه ساخت مشروبات الکبی کشف شد که جهت ادامه روند قضایی تحویل مقام قضایی شدند.