ایران غرق در عزای از دست دادن سربازان سرفرازش است/ اغراض سیاسی تان را وقتی دیگر دنبال کنید
ایران غرق در عزای از دست دادن سربازان سرفرازش است/ اغراض سیاسی تان را وقتی دیگر دنبال کنید

تا دیروز، سرباز، مزدور نظام بود! تا آنجا که هشتادو هشت، زیر مشت و لگدهای توهم بی شمار بودنشان، یک هموطن بی گناه را تا سرحد مرگ مورد ضرب و شتم قرار می دادند و برای BBC و voa عکس می فرستادند در قالب همین الان یهویی!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، بهاره مقدم در پایگاه خبری تأثیر نوشت:

تا دیروز شیخ نمر، نماد اعتراض بود در برابر حکومت غاصب! حکومتی که روشنفکرنمایان استعاره از نظام اسلامی می دانستندش و سران فتنه را هم شان ازادیخواه بزرگ یمن محسوب می کردند!
تا دیروز، سرباز، مزدور نظام بود! تا آنجا که هشتادو هشت، زیر مشت و لگدهای توهم بی شمار بودنشان، یک هموطن بی گناه را تا سرحد مرگ مورد ضرب و شتم قرار می دادند و برای BBC و voa عکس می فرستادند در قالب همین الان یهویی!
تا دیروز، ماندگارترین خاطرات جنس ذکور ایام سربازی بود و در وصف و مدح آن غزل ها می سرودند!
تا این که ورق برگشت!
و از آن جایی که این جماعت خوب بلدند هروقت شهر شلوغ شود، ابوعطاخوانان اظهار فضل کنندt نگران شدند!
نظام را متهم کردند به اجبارهای اصراری! حجاب اجباری، سربازی اجباری، دین اجباری!
اعتراض کردند که چرا دفاع از حرم؟ چرا بیانیه برای نمر؟ چرا تهدید بحرین؟ چراغی که به خانه رواست بازهم به مسجد حرام است و هم چنان نه غزه نه لبنان! پولش را بدهید اتوبوس بخرید که اینگونه داغدار نشویم!!
سالهاست از گرانی مرغ تا چپ کردن اتوبوس ربط پیدا می کند به پنج متر پارچه به نام چادر!
می گویند عاقبت حجاب اجباری و سربازی اجباری می شود همین!!!
یک نفر هم نبود گوش این جماعت متفکرمآب را بکشد که جناب علامه! اولا مگر سربازی فقط در ایران است و جمهوری اسلامی؟
قبل از آن نبود و پس از آن لغو خواهد شد؟
ثانیا! شما که ید طولایی در شمع روشن کردن برای کشته شدگان پاریس دارید، این روزها دقیقا کجایید؟
ثالثا! یک عده معلوم الحال فراری خارج نشین، مقاله ها صادر نموده اند که چه نشسته اید سربازی حکمی خلاف حقوق بشر است و جمهوری اسلامی دارد ظلم می کند و چه و چه و چه!
جنابان روشنفکر! اگرهم از ماجرای دفاع از حرم ناراحتید که تا دیروز ظریف و سلیمانی دو روی یک سکه بودند! چه شده که امروز چون خلاف میلتان سخن گفت به ضدقهرمان بدل گشت؟!
اگرهم نگران اتوبوس فرسوده اید که خب از جیب مبارک مدیران با حقوق های نجومیتان کم کنید تا دردی از دردهای کشور دوا شود!
شماهایی که از مرگ مرتضی پاشایی گرفته، تا نخل طلای شهاب حسینی و چالش آب یخ تلاش می کنید جلوی همفکرانتان خودی نشان بدهید، با کدام فعل ربطی، حجاب را به تصادف جاده ای متصل می کنید؟!
سالانه هزاران نفر در ایران بر اثر تصادفات جاده ای جان خود را از دست می دهند که مسئولین “باید” دربرابر آن پاسخگو باشند، اما ارتباطش با حجاب و اجبار چیست؟
اصل قضیه اینجاست که برخی نان به نرخ روز خور، خوب دانسته اند شرط پیروزی بر رقیب، بر زمین انداختن پرچم آن است! و از هر فرصتی استفاده می کنند برای زمین زدن پرچم زهرا(س) !

ایران غرق در غم و ماتم ۱۹سرباز سرفراز است، داغدار شدن ۱۹خانواده درد کمی نیست، اغراض سیاسی تان را وقتی دیگر دنبال کنید!

اغراض-سیاسی

انتهای پیام/