اهدا عضو نوجوان لنگرودی ، جان پنج بیمار را نجات داد

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان گفت : اهدا عضو نوجوان گیلانی، جان پنج بیمار را نجات داد.به گزارش لنگرنیوز ، ˈانوش برزیگرˈ روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: ˈعلی ده منشˈ نوجوان ۱۷ ساله اهل لنگرود دچار مرگ مغزی به دلیل سانحه تصادف ، با اهدای عضو، […]

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان گفت : اهدا عضو نوجوان گیلانی، جان پنج بیمار را نجات داد.به گزارش لنگرنیوز ، ˈانوش برزیگرˈ روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: ˈعلی ده منشˈ نوجوان ۱۷ ساله اهل لنگرود دچار مرگ مغزی به دلیل سانحه تصادف ، با اهدای عضو، به پنج بیمار زندگی دوباره بخشید.

وی اظهار داشت: این نوجوان گیلانی با رضایت خانواده برای اهدا عضو به بیمارستان امام خمینی (ره) در تهران منتقل و در آن مرکز کبد ، دو کلیه ، دریچه قلب و نسوج استخوان و … به بیماران نیازمند پیوند زده شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی استان گیلان خاطرنشان کرد: طی هفته گذشته سه نفر از افراد دچار مرگ مغزی برای اهداء عضو به بیماران نیازمند به بیمارستان امام خمینی (ره) تهران منتقل شدند.

از ابتدای سال جاری تاکنون پنج نفر از افراد دچار مرگ مغزی از استان گیلان برای اهدا عضو به تهران منتقل شدند