برای نخستین بار در گیلان تخم ماهی قزل آلا در لنگرود استحصال شد

ابوالقاسم حسن دوست اظهار کرد : مدیریت خوب و استفاده از ویتامینها و مکمل های غذایی به جای داروهای شیمیایی و اعمال مدیریت بهداشتی مزرعه باعث شد این ماهیان طی مدت ۱۶ ماهه از وزن ۲۰ گرم به وزن بالای ۱/۵ کیلوگرم رشد کنند. رییس اداره شیلات لنگرود در گفت و گو با لنگرنیوز اعلام […]

ابوالقاسم حسن دوست اظهار کرد : مدیریت خوب و استفاده از ویتامینها و مکمل های غذایی به جای داروهای شیمیایی و اعمال مدیریت بهداشتی مزرعه باعث شد این ماهیان طی مدت ۱۶ ماهه از وزن ۲۰ گرم به وزن بالای ۱/۵ کیلوگرم رشد کنند.

حسن دوست - لنگرنیوز

رییس اداره شیلات لنگرود در گفت و گو با لنگرنیوز اعلام کرد : این کار در یکی از مزارع پرورش ماهی قزل آلا روستای سنگ تاش لنگرود انجام شد .

حسن دوست - لنگرنیوز

وی گفت : شرکت آوای نیلگون با ظرفیت ۱۰۰ تن ماهی قزل آلا توانست برای اولین بار در استان گیلان به منظور افزایش بهره وری و پتانسیل مزرعه ماهیان مولد قزل آلا با وزن بالای ۱/۵ تا ۲ کیلوگرم را با توجه به رسیدگی تخمدان این ماهیان مبادرت به استحصال تخم برای فرآوری و بسته بندی جهت عرضه به بازار و صادرات کند.

ابوالقاسم حسن دوست اظهار کرد : مدیریت خوب و استفاده از ویتامینها و مکمل های غذایی به جای داروهای شیمیایی و اعمال مدیریت بهداشتی مزرعه باعث شد این ماهیان طی مدت ۱۶ ماهه از وزن ۲۰ گرم به وزن بالای ۱/۵ کیلوگرم رشد کنند.

رییس اداره شیلات لنگرود افزود : در حال حاضر شهرستان لنگرود دارای ۹ مزرعه سردآبی با آب رودخانه و چاه و دو مزرعه در قالب مشاغل خانگی با ظرفیت اسمی ۱۹۳ تن در حال فعالیت هستند.

وی گفت : این مزارع در سال جاری به تعداد ۵۳۰ هزار قطعه بچه ماهی قزل آلا ماهی دار شده اند و پیش بینی تولید ما تا پایان سال در حدود ۲۵۰ تن می باشد.