برای نخستین بار در گیلان تخم ماهی قزل آلا در لنگرود استحصال شد
برای نخستین بار در گیلان تخم ماهی قزل آلا در لنگرود استحصال شد

ابوالقاسم حسن دوست اظهار کرد : مدیریت خوب و استفاده از ویتامینها و مکمل های غذایی به جای داروهای شیمیایی و اعمال مدیریت بهداشتی مزرعه باعث شد این ماهیان طی مدت ۱۶ ماهه از وزن ۲۰ گرم به وزن بالای ۱/۵ کیلوگرم رشد کنند. رییس اداره شیلات لنگرود در گفت و گو با لنگرنیوز اعلام […]

ابوالقاسم حسن دوست اظهار کرد : مدیریت خوب و استفاده از ویتامینها و مکمل های غذایی به جای داروهای شیمیایی و اعمال مدیریت بهداشتی مزرعه باعث شد این ماهیان طی مدت ۱۶ ماهه از وزن ۲۰ گرم به وزن بالای ۱/۵ کیلوگرم رشد کنند.

حسن دوست - لنگرنیوز

رییس اداره شیلات لنگرود در گفت و گو با لنگرنیوز اعلام کرد : این کار در یکی از مزارع پرورش ماهی قزل آلا روستای سنگ تاش لنگرود انجام شد .

حسن دوست - لنگرنیوز

وی گفت : شرکت آوای نیلگون با ظرفیت ۱۰۰ تن ماهی قزل آلا توانست برای اولین بار در استان گیلان به منظور افزایش بهره وری و پتانسیل مزرعه ماهیان مولد قزل آلا با وزن بالای ۱/۵ تا ۲ کیلوگرم را با توجه به رسیدگی تخمدان این ماهیان مبادرت به استحصال تخم برای فرآوری و بسته بندی جهت عرضه به بازار و صادرات کند.

ابوالقاسم حسن دوست اظهار کرد : مدیریت خوب و استفاده از ویتامینها و مکمل های غذایی به جای داروهای شیمیایی و اعمال مدیریت بهداشتی مزرعه باعث شد این ماهیان طی مدت ۱۶ ماهه از وزن ۲۰ گرم به وزن بالای ۱/۵ کیلوگرم رشد کنند.

رییس اداره شیلات لنگرود افزود : در حال حاضر شهرستان لنگرود دارای ۹ مزرعه سردآبی با آب رودخانه و چاه و دو مزرعه در قالب مشاغل خانگی با ظرفیت اسمی ۱۹۳ تن در حال فعالیت هستند.

وی گفت : این مزارع در سال جاری به تعداد ۵۳۰ هزار قطعه بچه ماهی قزل آلا ماهی دار شده اند و پیش بینی تولید ما تا پایان سال در حدود ۲۵۰ تن می باشد.