مشکل زباله هم از سوی شهروندان و هم از سوی سهل انگاری متولیان در راستای جمع اوری و حتی آموزش می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، یکی از مشکلات چند دهه اخیر دپو زباله در گوشه کنار شهر لنگرود است.

این مشکل هم از سوی برخی شهروندان و هم از سوی سهل انگاری متولیان در راستای جمع اوری و حتی آموزش می باشد.

تصاویر زیر که یکی از شهروندان لنگرودی برای ما ارسال کردند مربوط به انزلی محله لنگرود است.

با توجه به پرسه زنی حیوانات در زباله هاو رفت و آمدهایی که در کوچه و خیابان ها دارند انتقال بیماری امری بدیهی است.

شهروند خبرنگار : ایمان عباسی