تاملی بر انتصابات اداره ورزش و جوانان شهرستان لنگرود
تاملی بر انتصابات اداره ورزش و جوانان شهرستان لنگرود

مهمترین سوالی که پیش می آید و امیدواریم جوابی هم داشته باشد این است که سرپرستان جدید با چه اصلی انتصاب شده اند؟؟؟ آیا مثل دیگر سمت های مدیریتی باز هم شاهد …. بازی هستیم یا مسئله چیز دیگری است؟؟؟ “تعهد ، تخصص ، تجربه“   کلماتی که به کرار به خصوص در انتخابات شنیده شده است […]

مهمترین سوالی که پیش می آید و امیدواریم جوابی هم داشته باشد این است که سرپرستان جدید با چه اصلی انتصاب شده اند؟؟؟ آیا مثل دیگر سمت های مدیریتی باز هم شاهد …. بازی هستیم یا مسئله چیز دیگری است؟؟؟

تعهد ، تخصص ، تجربه

 

کلماتی که به کرار به خصوص در انتخابات شنیده شده است و ارزش دادن به این سه اصل ارزشمند بسیار مهم است.

 

این سه اصل یکی از شروطی است که باید توسط افراد به خوبی سنجیده شود تا بتوانند از میان کاندیداهای شرکت کننده بهترین شخصیت را برگزینند.

 

در دو هفته گذشته شاهد چند انتصاب در رشته های ورزشی لنگرود بودیم و به قولی دو مهندسی به جامعه ورزش آمدند تا رشته مورد نظر را مهندسی کنند.

 

سوالی که در اینجا مشهود است این است که آیا سه اصل تعهد،تخصص و تجربه در انتخاب سرپرستان رعایت شده است یا خیر؟

 

طبق پایبندی به دینی که یک مسلمان دارد می توان گفت که تعهد در درون تمام افراد وجود دارد (البته این یک فرض است) و فقط باید بر روی دو اصل دیگر یعنی تخصص و تجربه اشاره کرد.

 

لازم به ذکر است که انتصابات انجام شده به عنوان سرپرست در رشته هایی است که در روایات بسیار سفارش شده است و از این رو باید نسبت به رشته های دیگر متمایز تر و با اهمیت بیشتری به آن توجه کرد.

 

اگر بخواهیم در انتصابات نگاهی به تخصص داشته باشیم متاسفانه شاهد هستیم که سرپرستان جدید فعالیت ورزشی در رشته جدید را ندارند و از این رو طبیعتا تجربه ای هم ندارند .

 

با این نتیجه از بین سه اصل مهم و سفارش شده فقط یک اصل تعهد که به فرض هم آن را اعمال کردیم را دارند.

 

با تفاسیر ارائه شده اگر چند رشته ورزشی هیچ گونه مدیر و سرپرستی نداشته باشد بهتر است از اینکه ….. بگذریم.

 

مهمترین سوالی که پیش می آید و امیدواریم جوابی هم داشته باشد این است که سرپرستان جدید با چه اصلی انتصاب شده اند؟؟؟

 

آیا مثل دیگر سمت های مدیریتی باز هم شاهد …. بازی هستیم یا مسئله چیز دیگری است؟؟؟

 

با تمام این حال همه ما به عنوان مسلمانی که در برابر خود متعهد هستیم فردا روزی را باید در نظر بگیریم که باید به پیش درگاه بلندمرتبه ای پاسخگو باشیم و جواب پس دهیم و نکند به روزی که سوالی بشود و جوابی نداشته باشیم!!