توصیه شهردار لاهیجان به شهردارجدید لنگرود

رضا کهالی در گفت و گو با لنگرنیوز گفت : استفاده از تجربه شهرداران و مدیران گذشته می تواند راه کار خوبی برای شهرداران آینده هر شهری باشد. به گزارش لنگرنیوز ، کمتر از یک ماه از شروع رسمی فعالیت رحمان انصاری به عنوان شهردار لنگرود می گذرد و در این راستا با توجه به […]

رضا کهالی در گفت و گو با لنگرنیوز گفت : استفاده از تجربه شهرداران و مدیران گذشته می تواند راه کار خوبی برای شهرداران آینده هر شهری باشد.

به گزارش لنگرنیوز ، کمتر از یک ماه از شروع رسمی فعالیت رحمان انصاری به عنوان شهردار لنگرود می گذرد و در این راستا با توجه به سابقه مدیریتی که از ایشان اعلام شده است انتظار بیش از آنچه که بود می رود .

 

در این خصوص مصاحبه ای کوتاه از شهردار موفق لاهیجان رضا کهالی داشتیم وایشان توصیه ای کوتاه را به شهردار جدید لنگرود برای موفقیت بیشتر در مدیریت شهری داشتند.

 

رضا کهالی در گفت و گو با لنگرنیوز گفت : استفاده از تجربه شهرداران و مدیران گذشته می تواند راه کار خوبی برای شهرداران آینده هر شهری باشد.

وی افزود :یک شهردار زمانی موفق است که بتواند تمام لحظاتش را از گرفتن ابلاغ شروع فعالیت تا روز تودیع فعالیت کند و به ۸ یا ۱۰ ساعت کار در روز اکتفا نکند.

شهردار نمونه استان گیلان یادآور شد : اگر شهرداری ۱۷ ساعت در روز کار کرد آن شهردار در کار خود موفق می باشد.