غبار روبی مسجد شهدا لنگرود در استقبال از ماه مهمانی خدا

  به گزارش لنگرنیوز ، تعدادی از نمازگزاران مسجد شهدا لنگرود به مناسب فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ، مسجد را غبار روبی کردند.

 

به گزارش لنگرنیوز ، تعدادی از نمازگزاران مسجد شهدا لنگرود به مناسب فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ، مسجد را غبار روبی کردند.

1 (12) 1 (11) 1 (10) 1 (9) 1 (8) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (2) 1 (1)