منطقه گردشگری چمخاله ازداشتن یک دستگاه خودپرداز محروم است!
منطقه گردشگری چمخاله ازداشتن یک دستگاه خودپرداز محروم است!

مهران مهراب پورافزود: باتوجه به جایگاه جهانی چمخاله زیبنده این منطقه نیست که درآن بانک وجود نداشته باشد و مسافران و ساکنین چمخاله برای برداشت مبلغ چندین کیلومتر را باید تا لنگرود برگردند. عضو شورای اسلامی چاف و چمخاله درگفتگو بالنگرنیوز گفت: منطقه چمخاله بدلیل ساحل بی نظیرش درایام مختلف شاهدحضور پر شمار گردشگران است […]

مهران مهراب پورافزود: باتوجه به جایگاه جهانی چمخاله زیبنده این منطقه نیست که درآن بانک وجود نداشته باشد و مسافران و ساکنین چمخاله برای برداشت مبلغ چندین کیلومتر را باید تا لنگرود برگردند.

عضو شورای اسلامی چاف و چمخاله درگفتگو بالنگرنیوز گفت: منطقه چمخاله بدلیل ساحل بی نظیرش درایام مختلف شاهدحضور پر شمار گردشگران است امامتأسفانه حتی ازداشتن یک دستگاه عابربانک هم محروم است .

مهران مهراب پورافزود: باتوجه به جایگاه جهانی چمخاله زیبنده این منطقه نیست که درآن بانک وجود نداشته باشد و مسافران و ساکنین چمخاله برای برداشت مبلغ چندین کیلومتر را باید تا لنگرود برگردند.

 

وی اظهارداشت : باتوجه به پیگیری های انجام شده امیدوارم که مسؤلان شهرستان لنگرود این موضوع راهرچه سریعترحل کنند تا شاهد شکوفایی بهترصنعت گردشگری درمنطقه چمخاله باشیم.

 

گفتنی است در سال های گذشته یکی از بانک ها در چمخاله شعبه ای ایجاد کرده بود که ظظاهرا به دلیل عدم استقبال مردم و افتتاح سپرده ها این شعبه تعطیل شد.