زندگی نامه شهید محمد محمدی فتیده + فیلم

مستند زندگی نامه شهید محمدرضا محمدی فتیده توسط برنامه قدسیان تولید شد و در شبکه باران پخش گردید.

مستند زندگی نامه شهید محمدرضا محمدی فتیده توسط برنامه قدسیان تولید شد و در شبکه باران پخش گردید.