انتقال سازمان ملل متحد به مکان به طنز شبیه است
انتقال سازمان ملل متحد به مکان به طنز شبیه است

اتفاقی که اخیرا در اروپا افتاد  نشان میداد که هنوز امریکا متنبه نشده و همچنان قصد نیرنگ و فریب به جهانیان را دارد ولی این بار حیله گری و نیرنگ را در حق دوستان خود انجام داده است. یوسف پور خرسندی کارشناس مسائل سیاسی در گفت و گو با لنگرنیوز ، در زمینه فاش شدن […]

اتفاقی که اخیرا در اروپا افتاد  نشان میداد که هنوز امریکا متنبه نشده و همچنان قصد نیرنگ و فریب به جهانیان را دارد ولی این بار حیله گری و نیرنگ را در حق دوستان خود انجام داده است.

یوسف پور خرسندی کارشناس مسائل سیاسی در گفت و گو با لنگرنیوز ، در زمینه فاش شدن جاسوسی امریکا علیه کشور های دیگر و رهبران دنیا گفت : 

 

اتفاقی که اخیرا در اروپا افتاد  نشان میداد که هنوز امریکا متنبه نشده و همچنان قصد نیرنگ و فریب به جهانیان را دارد ولی این بار حیله گری و نیرنگ را در حق دوستان خود انجام داده است.

 

وی گفت : با این اتفاق اروپایی ها متعجب اند و نشان میدهد که انقلاب ایران در همان ماه های اول به درستی انجام وظیفه کرد و انقلاب کشور ما راه را برای بسیاری از کشورهای جهان هموار کرد.

 

وی در پاسخ به لزوم انتقال سازمان ملل متحد به مکان دیگر اظهار داشت : نکته ای که شما اشاره کردید یک مقدار به طنز شبیه است ، مقر سازمان ملل متحد از داخل ایالات متحده امریکا تغییر پیدا نخواهد کرد جز اینکه یک اتفاق مبارکی بیفتد و کسانی که امریکا در حق آنان خیانت کردخ است و به حریم خصوصی آنان تجاوز کرده خواستار محاکمه امریکا شوند.