انتقال سازمان ملل متحد به مکان به طنز شبیه است

اتفاقی که اخیرا در اروپا افتاد  نشان میداد که هنوز امریکا متنبه نشده و همچنان قصد نیرنگ و فریب به جهانیان را دارد ولی این بار حیله گری و نیرنگ را در حق دوستان خود انجام داده است. یوسف پور خرسندی کارشناس مسائل سیاسی در گفت و گو با لنگرنیوز ، در زمینه فاش شدن […]

اتفاقی که اخیرا در اروپا افتاد  نشان میداد که هنوز امریکا متنبه نشده و همچنان قصد نیرنگ و فریب به جهانیان را دارد ولی این بار حیله گری و نیرنگ را در حق دوستان خود انجام داده است.

یوسف پور خرسندی کارشناس مسائل سیاسی در گفت و گو با لنگرنیوز ، در زمینه فاش شدن جاسوسی امریکا علیه کشور های دیگر و رهبران دنیا گفت : 

 

اتفاقی که اخیرا در اروپا افتاد  نشان میداد که هنوز امریکا متنبه نشده و همچنان قصد نیرنگ و فریب به جهانیان را دارد ولی این بار حیله گری و نیرنگ را در حق دوستان خود انجام داده است.

 

وی گفت : با این اتفاق اروپایی ها متعجب اند و نشان میدهد که انقلاب ایران در همان ماه های اول به درستی انجام وظیفه کرد و انقلاب کشور ما راه را برای بسیاری از کشورهای جهان هموار کرد.

 

وی در پاسخ به لزوم انتقال سازمان ملل متحد به مکان دیگر اظهار داشت : نکته ای که شما اشاره کردید یک مقدار به طنز شبیه است ، مقر سازمان ملل متحد از داخل ایالات متحده امریکا تغییر پیدا نخواهد کرد جز اینکه یک اتفاق مبارکی بیفتد و کسانی که امریکا در حق آنان خیانت کردخ است و به حریم خصوصی آنان تجاوز کرده خواستار محاکمه امریکا شوند.