مصوبه دولت درباره تقسیمات کشوری مغایر قانون است

به گفته نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی ، مصوبه دولت درباره تقسیمات کشوری مغایر قانون است و وزیر کشور نیز اعتقاد دارد که نباید از طریق مصوبه این کار انجام شود. به گزارش لنگرنیوز ، مهرداد لاهوتی طی تذکری با استناد به ماده ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس گفت: دولت کار تقسیمات کشوری […]

به گفته نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی ، مصوبه دولت درباره تقسیمات کشوری مغایر قانون است و وزیر کشور نیز اعتقاد دارد که نباید از طریق مصوبه این کار انجام شود.

به گزارش لنگرنیوز ، مهرداد لاهوتی طی تذکری با استناد به ماده ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس گفت: دولت کار تقسیمات کشوری را متوقف کرده و این در حالی است که قوانین شفاف و روشنی در این زمینه وجود دارد.

وی اضافه کرد: اگر این قانون نیاز به اصلاح دارد دولت می تواند لایحه اصلاحی بیاورد و از سویی دیگر رئیس مجلس این اختیار را دارد اگر مصوبات مغایر قانون بود ، آن را لغو کند.

به گفته نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی ، مصوبه دولت درباره تقسیمات کشوری مغایر قانون است و وزیر کشور نیز اعتقاد دارد که نباید از طریق مصوبه این کار انجام شود.

محمدرضا باهنر در پاسخ به تذکر لاهوتی گفت: این حرف درستی است اما تذکر محسوب نمی شود. عدم اجرای به موقع قوانین توسط دولت در قالب تذکر آیین نامه ای تعریف نشده و شما می توانید یا از طریق تذکر کتبی و یا سوال و یا تحقیق و تفحص مساله را پیگیری کنیم