۶ واحد صنفی متخلف در لنگرود پلمپ شدند

در اجرای طرح مذکور از ۱۲ واحد دکه ساحلی بازدید شد و در نتیجه ۶ واحد صنفی متخلف که در ماه مبارک رمضان مبادرت به روزه‌خواری کرده و بدون اخذ مجوز به فعالیت می‌پرداختند شناسایی و با نصب پرده نسبت به پلمب این دکه‌ها اقدام شد. در راستای فراهم آوردن آسایش و امنیت هر چه […]

در اجرای طرح مذکور از ۱۲ واحد دکه ساحلی بازدید شد و در نتیجه ۶ واحد صنفی متخلف که در ماه مبارک رمضان مبادرت به روزه‌خواری کرده و بدون اخذ مجوز به فعالیت می‌پرداختند شناسایی و با نصب پرده نسبت به پلمب این دکه‌ها اقدام شد.

در راستای فراهم آوردن آسایش و امنیت هر چه بیشتر مسافران لنگرود به ویژه آن دسته از مسافرانی که در فصل گرم سال ساحل زیبای چاف و چمخاله را برای تفریح بر می‌گزینند تدابیر متعددی اندیشیده شده که بازدید دکه‌های ساحلی یکی از آن موارد است.

ماموران انتظامی لنگرود به منظور شناسایی دکه‌دارانی که بدون داشتن مجوز از مبادی مربوطه اقدام به استقرار دکه‌های ساحلی در ساحل چاف و چمخاله این شهرستان می‌کردند، طرح برخورد با دکه‌های ساحلی را در دستور کار خود قرار دادند.

در اجرای طرح مذکور از ۱۲ واحد دکه ساحلی بازدید شد و در نتیجه ۶ واحد صنفی متخلف که در ماه مبارک رمضان مبادرت به روزه‌خواری کرده و بدون اخذ مجوز به فعالیت می‌پرداختند شناسایی و با نصب پرده نسبت به پلمب این دکه‌ها اقدام شد.