استاندار گیلان در رامسر چه می کرد؟/ استاندار اسبق گیلان با اصلاح طلبان در لنج های انزلی

این خوبه که آدم از همسایه خبرداشته باشه و بموقع کمک کارآنهاهم بشه! ولی جناب آقای استاندار! آخه زمانی که انزلی ازدرد به خود می پیچه ،صومعه سرا و رشت دارن ازشدت مصائب وارده می لرزند، بیش از ۱۵۰راه روستایی در شهرستان رودسر بسته شده آنوقت شما رفتی با امام جمعه و فرماندارو… رامسر گرفتی […]

این خوبه که آدم از همسایه خبرداشته باشه و بموقع کمک کارآنهاهم بشه! ولی جناب آقای استاندار! آخه زمانی که انزلی ازدرد به خود می پیچه ،صومعه سرا و رشت دارن ازشدت مصائب وارده می لرزند، بیش از ۱۵۰راه روستایی در شهرستان رودسر بسته شده آنوقت شما رفتی با امام جمعه و فرماندارو… رامسر گرفتی نشستی که اگرکمک میخاید، ماهستیم؟

 به گزارش لنگرنیوز ،  پایگاه خبری تحلیلی احرار گیل بسته دیگری از شنیده های خود را منتشر کرد، که به شرح زیر است:

بسته شنیده های احرارگیل اینبار کمی ابری و کمی هم برفی است . یه خبرسبد کالایی هم از زیر برفها پیداشد که تقدیم شما می شود.

مثل گذشته محضرشما همراهان صمیمی عرض می شود که نباید اخباراینچنینی ما رو باورکرد ،اصلاً تلاش ما براین است که اخبارباورنکردنی رو تقدیم شماکنیم! باورت میشه؟ میگی نه!! گوش کن!!

دراین هوای برفی ؛ استاندارگیلان در رامسر چه می کرد؟

این خوبه که آدم از همسایه خبرداشته باشه و بموقع کمک کارآنهاهم بشه! ولی جناب آقای استاندار! آخه زمانی که انزلی ازدرد به خود می پیچه ،صومعه سرا و رشت دارن ازشدت مصائب وارده می لرزند، بیش از ۱۵۰راه روستایی در شهرستان رودسر بسته شده دام ها و دار و ندارمردم یه یغما رفته ، آب، برق و گاز مردم حادثه دیده برطرف نشده، هنوز میدان اصلی رودسر (بغل دست شهردار) ازشدت طغیان برف و یخ زدگی  خیابان خودروها را بالا و پایین می پراند، هنوز آب آشامیدنی بسیاری از خانوارهای لاهیجان با مشکل جدی روبروهستند هنوز براثرحادثه برف چند نفرجانشان رو از دست داده اند و بسیاری هم بی خانمان شده اند آنوقت شما رفتی با امام جمعه و فرماندارو… رامسر گرفتی نشستی که اگرکمک میخاید، ماهستیم؟!

بجای رامسر رفتن سری به زایشگاه بغل استادیوم عضدی می زدی و از آونجا خبر می گرفتی که اونیکه روی تخت  ….. ویا سری به بیمارستان بازکیاگوراب می زدید تا ببینی …. بجای قول همکاری به امام جمعه ، فرماندارو مسئولین رامسر و…. ازتعلل شهردار . ر. خبرمی گرفتی که چرا بعد برف، سراغ لودرخرابش رو گرفته !! پس اینهمه هشدارها و بخشنامه ها ی آمادگی برای چیه بود؟!ازشهردار. ر.،. ا. و ص ، خبرمی گرفتید که چرادستگاههای سنگین شان روشن نمی شد؟! ازفرمانداران شهرهای .ص. ر. ر.ونیر ت. خبرمی گرفتی که میزان آمادگی شان قبل برف به چه میزان بود،

جناب آقای استاندارببخشید مباداکف زدن صوری وزیر نیرو رو بخود بگیرید!، مبادا تاییدیه  خطبه های نمازرا به حساب خود واریزکنید!! ببخشید شما فکرمی کنید اگرسردارسعادتی استانداربود و  دراین هنگام(بروزحادثه برف) به رامسر می رفت خطبه های نماز ما اینگونه(درحمایت از استاندار) قرائت می شد؟!! بیچاره سعادتی رزمنده بود و پاسدار، خواست درکسوت استانداری هم تنش را به خاک شلمچه بمالد ،دیدی درآن جلسه فرهنگ عمومی و ….  چه خطبه ها برعلیه اش خواندند؟! آقای دکتر فکرنکنید نظرمردم با نظر برخی خطبه خوانان یکی هستا!

 اگه زنده ماندیم درمورد این برف ومدیریت اش نغمه هاداریم خواندنی!! طرف مقابل شما اهل هوچی گری  و خطبه خوانی نبود وگرنه ازبرخی سوءمدیریت هادرگیلان خطبه ها جاری میشد!! میگی نه؟! ماجرای« پیغام»( خواهرزاده ها و «پس کی آقازاده ها» ) که یادشریفتان هست؟!!آره؛  ازهمان دست…….

دستگاهها خراب بودند، مسئولین حاضرنشدند!!

یکی از ائمه محترم جمعه شرق گیلان درخطبه های نمازگفت: مسئولین مادرماجرای برف آماده بودند ولی دستگاهها آماده نبودند. به نفربغل دستی ام گفتم: یعنی دستگاهها(گریدر و بولدزرو لودر و…)باید مسئولین مارا به حرکت درمی آوردند؟!! یا نه مسئولین باید دستگاههارا برای حوادث اینچنینی آماده می کردند؟!!

اوگفت: توجدی نگیر !، امام جمعه دیده شهردارکه جدیده ، شورای شهرکه جدیده، فرماندارکه جدیده !!پس گناه ندانم کاریها رو بیاندازه برسراو زبان بسته ها بهتره دیگه!!!

بدون شرح!!

……… دیدارهای شهردار محترم در محلات چافجیر، احمد آباد، میان پشته، دریاسر وگسکرمحله خودمتضمن وعده هایی بودکه توسط ایشان مطرح شد ومردم این محلات منتظرند تا بدانند وعده ها چه زمانی محقق میشود. واینکه چه میزان از وعده ها جامع عمل پوشیده است به اطلاع عموم رسانده نشده است .از طرف دیگرگفت وشنودها دربین شهروندان حکایت ازعدم اجماع نظر اعضای محترم شورادر مسایل شهری دارد .!!!!جاده ۳۵ متری رودسر پروژه ای که کلید نخورده درحال تعطیلی است!

پروژه احداث خیابان  ۳۵ متری رودسرکه از خیابان طالقانی به سمت چافجیرودرنهایت احمد آباد وساحل دریا کشیده خواهد شد ؛  اولین اقدام وخبر خوشی بود که شهرداررودسر برسرزبانها انداخت .

مالکین متصرفین املاک واقع در طرح ،یکی پس از دیگری به شهرداری فراخوانده شده ومذاکرات باآنها جهت گشایش مسیر شروع شد .اما پس از یک ماه به کلی تعطیل وخبری از ادامه کار آن نشد .

آقای« ر .ش » که زمین وی اولین ملک ودرابتدای خیابان محسوب میشود در زمان شهردار سابق وانجام مذاکرات درنتیجه تعیین قیمت کارشناسی پس از گذشت حدود ۶ ماه کار پرداخت وجه به وی معطل ماند . بیچاره پس از کلی رفت وآمد دلش را خوش کرد که با معرفی شهردار جدید توسط دوره چهارم  شورای اسلامی کارش به نتیجه ای خواهد رسید . آغاز بکارشورا وتعیین ومعرفی شهردار جدید نیز چنگی به دل نزد وبا برگزاری جلسات مختلف که امروز رفتار شهردارصوری بودن آن جلسات را نوید میدهد ؛ تاکنون موفق به دریافت حقوق قانونی وشرعی خود نشد طور قطع خیابان ۳۵ متری به تعطیلی کشیده خواهد شد. آنگاه شهرداری خواهد ماند وبا اصلاح طرحهای شهری وفرآیندهای طولانی آن ! حیات رودسر، بماند برای بعد………

سبد کالا شدبرای جان برخی ها بلا!

راوی می گفت: ساعت ۶صبح اولین روز اعلام سبدکالا حرکت کردم تا برم به شهرستان دیگرکه محل کارم بود،باورم نمیشد اینهمه آدم دریک روزبرفی ، این وقت صبح درخیابان ببینم .به شهرمحل خدمتم که رسیدم دیدم مردم جمع شده اند تقریباًبه اندازه یه راهپیمایی و…. ازخودروپیاده شدم دیدم برخی با نظافت چی فروشگاه که….تا آن روزچنین دعوایی کمتردیده بودم!!…

یکی  دیگه از املش به احرارگیل پیام داده بود که به جای پنیرو تخم مرغ ،فروشگاه ….! به ما پفک داد و ماکارونی !!

دررودسرهم یکی می گفت : فروشگاه…. رودسر ۲قلم کالا به ماداد و مابقی رو جزءطلب ما گذاشت .

یکی می گفت دردولت تدبیر متاسفانه هیچ تدبیری برای  کرامت مردم و نظارت فروشگاهها نیست!! اصلاً مردم رو بحساب نمی آورندو…

یکی از سایت های گیلان عصرها تدبیرمی کنه

جندی پیش یکی از سایت های جدیدالوروداستان که بیشتر تدبیرش عصرها گول میکنه!! برای اینکه پیشاپیش فضای استان رو در چنبره ی تدبیراصلاح طلبان قراربده به معرفی  جایگاه جناحی و وابستگی فرمانداران استان پرداخت که درلیست فرمانداران معرفی شده اش اشتباها!!ً بسیاری از فرمانداران همسو با اصلاح طلبان رو اصولگرا معرفی می کرد ! فکرنکیند نیت بدی داشته،  ها! بخاطراین بود که اگر اصولگراها مثلاًدر آستارا، لنگرود، حتی در انزلی و تالش اوضاع فرمانداری ها را تا حدودی غبارآلود دیدند فکر بد نکنند و آنها روهم اگرچه صبغه اصلاح طلبی داشته باشند رو، ازخودبدانند . مثل همین معاون سیاسی امنینی خودمان که چون در دولت دهم مسئولیت داشته  برخی هابهش میگن اصولگرا!!!

 استانداراسبق گیلان با اصلاح طلبان درلنج های انزلی

ما نفهمیدیم آخه این استانداراسبق ما اصولگراست؟ اصلاح طلبه ؟ لیدر جریان انحرافیه ؟ میگن ازدرباریان لیدر جریان انحرافی در گیلانه ،ولی در گذشته سراغشو در لنجهای انزلی میدادند که با اصلاح طلبان جلسه بلسه برگزارمی کرده  ،درخلوت اصولگراها در انتهای خیابان شهدای رودسر(لب دریا)هم بله و…توسط فرماندارسابق رودسر سر و سری داشته است اخیراً هم شنیدیم عضو مهره های اصلی حزب تازه تاسیس هچل هفت گیلان شده و….خداعاقبت مارو  ختم به خیرکنه

آغازفصل تخم ریزی انتخاباتی  اصلاح طلبان با یقه سفیدها

پس از دیدارمعاون اول رییس جمهوربا شیخ یوسف صانعی درقم و آزادی یکی از سران فتنه درلابلای سبدکالا و اتصال دوباره اش به خاتمی و هاشمی دیگرسران فتنه سال ۸۸، شنیده شد اصلاح طلبان دارن برای انتخابات مجلس دهم تخم ریزی می کنن!! آنها به این نتیجه رسیده اند که نمی توان با مهره های سوخته وارد کارزارانتخابات آتی شد و ازشورای محترم نگهبان برات مجلس دهم گرفت.ازاین رو دنبال یقه سفیدها و پرونده سفید ها می گردند.حتی شنیده شده درگیلان به دنبال رخنه دربین هیئتی ها هستند. میخان ازبچه های هیئتی و ارزشی برای خود پل پیروزی بسازند! …. این خط ، اینهم نشان!

پروژه شادی سازی در دانشگاه آزاد کلیدخورد

شنیدیم بخشنامه ای به دانشگاههای آزاد گیلان ابلاغ شده که فضارو برای ریخت و پاش های فرهنگی مهیا کنن!!  بیش از این نمی توان روی این خبرمانورداد ، همین مقداربدانید که دراین ابلاغیه از مسئولین امرخواسته شده کانونهای موسیقی رو در دانشگاههای آزاد تا ۳ برابرافزایش دهند!! یعنی هردانشگاه  باید حداقل ۳کانون موسیقی داشته باشه!! پروژه های شادی سازیعنی این!!

!! پول برای ۲تاتراکت حزب اللهی ها ندارن ولی برای پروژه های شادی ساز چرا