برگزاری مراسم انس با قرآن در طرح ساحل چمخاله

به گزارش لنگرنیوز ،  عصر دیروز به همت سپاه ناحیه مقاومت بسیج و اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان لنگرود ، مراسم انس با قرآن در طرح ساحل چمخاله برگزار شد.

به گزارش لنگرنیوز ،  عصر دیروز به همت سپاه ناحیه مقاومت بسیج و اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان لنگرود ، مراسم انس با قرآن در طرح ساحل چمخاله برگزار شد.

IF IF IF IF IF IF IF