دولت در اقدام توزیع سبد کالا بدون برنامه وارد کار شد و باید سریعا تجدید نظر کند
دولت در اقدام توزیع سبد کالا بدون برنامه وارد کار شد و باید سریعا تجدید نظر کند

عضو کمسیون اقتصاد مجلس با تاکید بر اینکه این ناهماهنگی باید در اسرع وقت حل شود و جامعه هدف واقعی طرح مشخص گردد گفت: امروز تعدادی از نمایندگان امضا کردند که برنج داخلی در اسرع وقت در سبد کالا جایگزین برنج هندی شود.  به گزارش لنگرنیوز ، عطاءلله حکیمی در گفتگو با ۸دی نیوز با اشاره […]

عضو کمسیون اقتصاد مجلس با تاکید بر اینکه این ناهماهنگی باید در اسرع وقت حل شود و جامعه هدف واقعی طرح مشخص گردد گفت: امروز تعدادی از نمایندگان امضا کردند که برنج داخلی در اسرع وقت در سبد کالا جایگزین برنج هندی شود.

 به گزارش لنگرنیوز ، عطاءلله حکیمی در گفتگو با ۸دی نیوز با اشاره نحوه توزیع سبد کالا اظهار کرد: دولت در اقدام توزیع سبد کالا عجله کرد و بدون برنامه جامع وارد کار شد.

 

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از افرادی که مستحق دریافت سبد کالایی هستند مشمول دریافت سبد کالا نشده اند افزود: بر عکس افرادی که از رفاه کامل برخوردارند و دغدغه اقتصادی ندارند سبد کالا به آنها تعلق گرفته است.

 

عضو کمسیون اقتصاد مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید سریعا تجدید نظر کند گفت: دولت در درجه اول باید به شناسایی دهک های درآمدی اقدام کند.

 

حکیمی با اشاره به اینکه میزان اعتبار تعلق گرفته به سبد کالا دقیقا مشخص نیست بیان کرد: صحبتها حاکی از این است که ۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان به این امر اختصاص یافته است.

 

وی با تاکید بر اینکه این ناهماهنگی باید در اسرع وقت حل شود و جامعه هدف واقعی طرح مشخص گردد اظهار کرد: امروز تعدادی از نمایندگان امضا کردند که برنج داخلی در اسرع وقت در سبد کالا جایگزین برنج هندی شود.