استاد حسن رحیم پور از در خصوص پاسخ امام خمینی به چند شبهه در باب رابطه با آمریکا مطالبی را عنوان کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، استاد حسن رحیم پور از در برنامه چنددقیقه برای تفکر که ۲۰ آبان از طرق شبکه چهار سیما پخش شد در خصوص پاسخ امام خمینی به چند شبهه در باب رابطه با آمریکا مطالبی را عنوان کردند.