کمک ۵۵ میلیون تومانی خیرین برای آزادی زندانیان غیرعمد

وی اظهار کرد : شب گذشته خیرین شهرستان لنگرود ۵۵ میلیون تومان برای آزای زندنیان غیر عمد شهرستان کمک کردند و انتظار داریم با رایزنی هایی که بخش مددکاری زندان لنگرود با شاکیان پرونده ها ، بتوانیم رضایت شاکیان را برای آزادی این زندانیان بگیریند تا به آغوش گرم خانواده خود بروند. به گزارش لنگرنیوز ، […]

وی اظهار کرد : شب گذشته خیرین شهرستان لنگرود ۵۵ میلیون تومان برای آزای زندنیان غیر عمد شهرستان کمک کردند و انتظار داریم با رایزنی هایی که بخش مددکاری زندان لنگرود با شاکیان پرونده ها ، بتوانیم رضایت شاکیان را برای آزادی این زندانیان بگیریند تا به آغوش گرم خانواده خود بروند.

به گزارش لنگرنیوز ، شب گذشته همایش گلریزان با حضور خیرین شهرستان لنگرود برای آزادی زندانیان غیرعمد برگزار شد.

رئیس ستاد دیه شهرستان در گفت و گو با خبرنگار لنگرنیوز گفت : در سال گذشته ، ۳۵ نفر از زندانیان غیرعمد در زندان حضور داشتند که برای آزادی آنها ۱۱۰ میلیون تومان نیاز بود .

ایرج نجفی افزود : خیرین شهرستان لنگرود با کمک ۳۲ میلیونی خود ۲۳ نفر را آزاد کردند و مبلغ ۳ میلیون نیز از شاکیان پرونده ها مورد عفو قرار گرفت.

نجفی اضفه کرد : در سال ۱۳۹۲ : تعداد زندانیان جرائم غیر عمد در لنگرود به ۹ نفر رسید که برای آزادی آنها نیز به مبلغ ۱۱۲ میلیونی نیاز است.

وی اظهار کرد : شب گذشته خیرین شهرستان لنگرود ۵۵ میلیون تومان برای آزای زندنیان غیر عمد شهرستان کمک کردند و انتظار داریم با رایزنی هایی که بخش مددکاری زندان لنگرود با شاکیان پرونده ها ، بتوانیم رضایت شاکیان را برای آزادی این زندانیان بگیرید تا به آغوش گرم خانواده خود بروند.