سرقت ۴۰۰میلیون از خودروی حمل‌پول در سراوان
سرقت ۴۰۰میلیون از خودروی حمل‌پول در سراوان

۴۰۰ میلیون پول نقد از خودروی حمل پول بانک صادرات شهرستان ایرانشهر سرقت شد. به گزارش لنگرنیوز ، ظهر دیروزیک ماشین حمل پول بانک صادرات ایرانشهر که به مقصد سراوان در حرکت بود در حوالی شهرستان مهرستان، منطقه ازمن آباد مورد سرقت مسلحانه قرار گرفت. در این حادثه که در ساعت ۱۲ ظهر اتفاق افتاد، مبلغ […]

۴۰۰ میلیون پول نقد از خودروی حمل پول بانک صادرات شهرستان ایرانشهر سرقت شد.

به گزارش لنگرنیوز ، ظهر دیروزیک ماشین حمل پول بانک صادرات ایرانشهر که به مقصد سراوان در حرکت بود در حوالی شهرستان مهرستان، منطقه ازمن آباد مورد سرقت مسلحانه قرار گرفت.

در این حادثه که در ساعت ۱۲ ظهر اتفاق افتاد، مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان پول نقد و خودرو حمل پول به سرقت رفته و سارقان متواری شدند.

خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته است.