نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: در این شهر ۲۰ آموزشگاه موسیقی است اما برنامه ای که مولد فحشا در شهر است مورد نقد قرار میگیرد چون در راستای دو قطبی کردن جامعه است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر به نقل از صبح توس، آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر امروز در دیدار با تشکل‌های دانشجویی اظهار داشت: مسئولیت و رسالت آرمانگرایی دانشجویی از جانب ولی امر مسلمین به شما واگذار شده، شما دانشجویان افسران جنگ نرم هستید و باید روشنگری کنید.

 

وی افزود: دانشجویان باید بصیرت به روز و بینش دقیق داشته باشند، رهنمود‌های حجت الاسلام ترابی از جامعیت قابل تاملی برخوردار بود که ماهیت انقلابی بودن را مشخص کرد؛ ۱۶ آذر سالگرد شهادت سه دانشجو، حادثه نسل دانشجو و جنایت در دانشگاه نیست بلکه سالگرد جنبش دانشجویی و دانشگاهی است.

 

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه رخ داد ۱۶ آذر سال ۳۲ نمایانگر جو تاریک و خفقان پس از کودتای ۳۲ مرداد است، تصریح کرد: جریان استکباری در صدد بود که بر کشور مسلط شود ولی جنبش دانشجویان این سلطه گری را شکست داد، آمدن نیکسون به ایران مانند سان دیدن فرمانده از مانور نظامی بود که می‌خواستند آثار کودتای ۲۸ مرداد را ببینند.

 

وی اظهار کرد: حرکت محیط دانشگاه ثابت کرد که سکون و سکوت احساس شده در جامعه ناشی از یک خفقان و خاکستری است و هر روز این امکان وجود دارد که کیان آمریکا را می‌سوزاند؛ وضعیتی که امروز آمریکا در کشور ما دارد نشان گر این حقیقت است که جریان استکباری احتمال سقوطش بسیار است ولی از ما دست بردار نیست و در هیچ زمان در تعامل عادی با ما قرار نمی‌گیرد.

 

آیت الله علم الهدی گفت: امروز اولویت دشمن در فتنه گری این است که جامعه را دو قطبی کند؛ یک مدت در مورد برجام جامعه را دو قطبی کردند که بعد بر اساس موافقت و مخالفت برجام از دو قطبی شدن بهره برداری کنند اما برجام شکست خورد.

 

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: استکبار در صدد است که طوری جامعه را دو قطبی کند که رهبری را در یک قطب قرار دهند و قطب دیگر در جامعه ضد رهبری قرارگیرند که در نهایت رهبری را تضعیف کنند.

 

وی با بیان اینکه استکبار نتوانست در مورد برجام رهبری را مورد تضعیف قرار دهد و دو قطبی در جامعه ایجاد کنند، گفت: دشمن بر این عقیده بود که با دو قطبی کردن جامعه، ارزشهای دینی و غیر دینی در دو قطب قرار میگیرند و به عقاید ضد ارزشی لباس رنگارنگ و آزاد بپوشانند و به جریان های دینی هم لباس استبداد و دیکتاتوری بپوشانند.

 

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی عنوان کرد: استکبار در صدد بود تحت عنوان آزادی جامعه را دو قطبی کند و بر این عقیده بود که اگر جامعه از نظر دینی دو قطبی شود، رهبری در یک قطب قرار میگیرد و قطب دیگر بر ضد رهبری برمی آید.

 

وی تصریح کرد: دشمن بر این عقیده بود که بخش خاکستری جامعه از بعضی حرکت های ارزشی خسته شده و از طرفی هم در بخش خاکستری جامعه نسلی است که با آن مسائل سنتی اسلامی که مربوط به ارزش های دینی است انس ندارند و میتوانند آن ها را وارد قطب خاصی کند.

 

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: استکبارگران در اردو کشی موفق نیستند، عده ای در حال حاضر به عنوان دفاع از آزادی جوان مشهدی از تریبون ۱۶ آذر هم دارند استفاده می کنند، در اروپا این قضیه بود که خود غرب گرفتار آن شد و در صدد هستند ما را هم با این مسائل درگیر کنند.

 

آیت الله علم الهدی افزود: میخواهند توطئه آزادی جنسی را به عنوان حقوق در جامعه راه بیندازند، رسمیت دهند و اینجا جریان لائیک راه بیفتد تا بتوانند در اردوکشی از آن ها استفاده کنند این در عین حالی است که در زمان برخورد با اردوکشی پایشان را کنار می‌کشند.

 

وی بیان کرد: ارزش های دینی ابزاری برای دو قطبی کردن جامعه برای جریان های سیاسی است که عده ای در اثر عدم اطلاع و یا آگاهانه در زمین آن ها بازی میکنند؛ می خواهند دو قطبی ایجاد کنند که رهبری و ولایت در دو قطب نگنجد و از همین رو در پی هستند رهبری را از جامعه جدا کنند و سفره دین را از زیر پای مردم بکشند.

 

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی بیان کرد: در این شهر ۲۰ آموزشگاه موسیقی است اما برنامه ای که مولد فحشا در شهر است مورد نقد قرار میگیرد چون در راستای دو قطبی کردن جامعه است.

 

وی اظهار داشت: قشر آسیب پذیر در تامین اولویت های زندگی خود گیر کرده اند که مسائل اصلی جامعه است و باید دانشجویان این مسائل را در کنار ارتقاء سطح علمی ایم مسائل را مورد توجه قرار دهند و آنجایی که دشمن میخواهد ما را منحرف کند به مسائل وارد نشویم تا در زمین دو قطبی سازی دشمن قرار گیریم.