دو تن از اعضای شورای شهر در مراسم شهادت امام علی(ع)

در شب شهادت امام علی(ع) در ۲۱ رمضان دو تن از اعضای شورای شهر لنگرود در مراسم مسجد شهدا(امینی) لنگرود حضور یافتند.  

در شب شهادت امام علی(ع) در ۲۱ رمضان دو تن از اعضای شورای شهر لنگرود در مراسم مسجد شهدا(امینی) لنگرود حضور یافتند.