بیانیه دانشگاه پیام نور لنگرود در مورد روز قدس

به گزارش لنگرنیوز ، به دلیل حملات رژیم صهیونیستی به غزه و فرا رسیدن روز قدس ،‌دانشگاه پیام نور لنگرود بیانیه را رد این خصوص صادر کرده است : بسمه تعالی شور وغوغایی در جهان برضد اسرائیل خوانخوار برپاشده  که علیرغم سکوت مرگبار حامیان اسرائیل مخصوصا آمریکاوبرخی از سران کشورهای عربی ،سیل اعتراضات مردم وحمایت آزادی […]

به گزارش لنگرنیوز ، به دلیل حملات رژیم صهیونیستی به غزه و فرا رسیدن روز قدس ،‌دانشگاه پیام نور لنگرود بیانیه را رد این خصوص صادر کرده است : بسمه تعالی

شور وغوغایی در جهان برضد اسرائیل خوانخوار برپاشده  که علیرغم سکوت مرگبار حامیان اسرائیل مخصوصا آمریکاوبرخی از سران کشورهای عربی ،سیل اعتراضات مردم وحمایت آزادی خواهان جهان برعلیه  اسرائیل رادربردارد مااساتید وکارکنان دانشگاه پیام نور لنگرودضمن محکوم کردن اقدامات ددمنشانه رژیم اسرائیل ،کشتن مردم مظلوم وبی دفاع فلسطین وکودکان وزنان وتخریب منازل شان را شدیدا محکوم می کنیم.

این بارنیزهجوم ددمنشانه رژیم اشغال گر قدس ماهیت ونیات حامیان این رژیم منفور بویژه امریکاو برخی از سران کشور های عربی راآشکار ساخت وبرای همیشه تاریخ بشری داغ ننگ  برپیشانی آنان نهاد.ما با تاسی از فرمان  تاریخی معماربزرگ انقلاب اسلامی ، امام خمینی (ره)ومقام عظمای ولایت در روز جمعه همگام ویکپارچه باملت ولایت مدار ایران انزجار ونفرت خود را بر جنایات اسرائیل اعلام کرده وتاکید می کنیم که این بار نیز ،بازنده اصلی این کشتاربیرحمانه اسرائیل بوده که بحول قوه الهی طعم تلخ شکست توام با منفوریت رادرسراسر جهان خواهد چشید  .

 

اساتید وکارکنان دانشگاه پیام نور لنگرود