گزارش تصویری اولین دوره رقابت های کشتی ساحلی انتخابی تیم ملی درشهر چمخاله

اولین دوره رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی ساحلی برای حضور در بازیهای آسیایی ساحلی  شب گذشته  در شهر ساحلی چاف و چمخاله به کار خود پایان داد.   عکاس : رمضانی

اولین دوره رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی ساحلی برای حضور در بازیهای آسیایی ساحلی  شب گذشته  در شهر ساحلی چاف و چمخاله به کار خود پایان داد.

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

 

عکاس : رمضانی