خرج ۵۷۵ هزار میلیارد تومانی “حسن روحانی” روی دست دولت
خرج ۵۷۵ هزار میلیارد تومانی “حسن روحانی” روی دست دولت

دولت حسن روحانی در حالی طی ۴ سال اخیر بیش از ۵۷۵ هزار میلیارد تومان هزینه‌ جاری داشته است که این رقم در دولت دهم ۳۰۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، گزارش های رسمی بانک مرکزی حاکی است، جمع هزینه های جاری دولت در سالهای ۹۲، ۹۳، ۹۴ و ۹ماهه ۹۵ حدود ۵۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

بنابراین گزارش، هزینه های جاری دولت ۱۱۹۷۶۴ میلیارد تومان در سال ۹۲، بیش از ۱۴۳۸۳۱ میلیارد تومان در سال ۹۳، حدود ۱۷۰۶۸۸ میلیارد تومان در سال ۹۴ و بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در ۹ ماهه ۹۵ بوده است.

این در حالی است که هزینه های جاری دولت در سالهای ۸۸ تا ۹۱ به ترتیب  ۵۹۳۷۸ میلیارد تومان، ۶۵۹۳۴ میلیارد تومان، ۸۷۷۷۰ میلیارد تومان و ۸۸۹۹۹ میلیارد تومان و در مجموع ۳۰۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

خرجکرد دولت روحانی در ردیف هزینه های جاری در مقایسه با دولت دهم بیش از ۹۰ درصد رشد داشته است.

انتهای پیام/