نامه اعتراضی آقا سیدمحمدمهدی بهبهانی به تبعید علمای لنگرود خطاب به رضاخان
نامه اعتراضی آقا سیدمحمدمهدی بهبهانی به تبعید علمای لنگرود خطاب به رضاخان

در چنین روزی، آقا سیدمحمدمهدی بهبهانی به تبعید روحانیان لنگرودی به رشت و رفتار حاکم نظامی لنگرود اعتراض کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، به نقل از ۸دی، هفتم اسفند ماه ۱۳۰۱ شمسی، آقا سیدمحمدمهدی بهبهانی به تبعید روحانیان لنگرودی اعتراض کرد. آقا سید محمد موسوی بهبهانی در نامه ای که در اعتراض به دستگیری و تبعید روحانیان لنگرود نوشت با اشاره به خبر رسیده از حاج شیخ آیت اللّه زاده رشتی، از رفتار نامناسب حاکم نظامی لنگرود نسبت به روحانیان لنگرود انتقاد کرد. وی در این نامه که در وزارت جنگ ثبت شده می خواهد که هرچه زودتر به موضوع رسیدگی و اسباب آسایش عمومی فراهم شود. از پاسخی که رضا خان وزیر جنگ خطاب به «حضرت مستطاب حجت الاسلام آقا سید محمد بهبهانی» می نویسد روشن می شود که خطاب نامه به رضا خان بوده، هرچند یادی از او در طلیعه نامه نکرده است. وزیر جنگ در این جوابیه تأکید می کند که حاکم لنگرود را نسبت به این اقدام مؤاخذه کرده، دستورهای لازم در پیش گیری از این نوع حوادث داده شده است. رضا خان در تلگرامی هم که به مصطفی نیر السلطان فرستاد گفت که من هم از موضوع بی اطلاع بودم. «دستور داده شد که من بعد بدون اطلاع آن حکومت و اجازه این جانب مبادرت» به این گونه اقدامات نشود. (۱)

هفتم اسفند ماه ۱۳۰۲ شمسی، کشتی های جنگی روسیه بدون اجازه ایران در انزلی مستقر می شوند. نزدیک به دو سال است که همواره یک کشتی جنگی روسی در آب های ساحلی ایران نزدیک انزلی حضور دارد. گاه پانزده روز یک بار، گاه هر هفته این کشتی جای خود را با یک کشتی جنگی دیگر عوض میکند. این اواخر هر ماه یک بار این کشتیها جابهجا میشوند. در این دو سال بارها به سفارت روسیه اعتراض و خواسته شده این کشتیها برای همیشه آب های ایران را ترک کنند اما تاکنون پاسخی داده نشده است. در این گزارش که امروز در وزارت امور خارجه تهیه شد آمده است، اینک که انگلیس قوای نظامی خود را از سواحل جنوبی ایران خارج میکند، خوب است روسها هم کشتی جنگی خود را از آب های ساحلی ایران خارج کنند.(۲)

هفتم اسفند ماه ۱۳۰۴ شمسی، آماری از مرگ و میر ناشی از حواث شهر رشت از نظمیه رشت دریافت شد. به گزارش رسیده از نظمیه رشت از ابتدای سال تا پنجم دی ماه سال جاری کسانی که بر اثر تصادف با خودرو یا به نحو دیگری کشته شدهاند هشت نفر بوده است. همچنین نُه نفر خودکشی کرده و سه نفر نیز در دریا غرق شدهاند. بنابراین آمار ١٢۵ نفر تحت سرپرستی دارالمساکین رشت هستند. فعلاً چهل و چهار نفر در رشت مشغول طبابت هستند. در ٢۶ بهمن سال جاری ٨۴ نفر در زندان نظمیه در بازداشت بسر میبردند.(۳)

هفتم اسفند ماه ۱۳۶۲ شمسی، شهید ” ارسلان دوستی گالشکلامی از رزمندگان شهرستان رودسر در جزیره مجنون به شهادت رسید. وی متولد ۲۸ شهریور ماه ۱۳۴۴ در رودسر بود و پیکر مطهرش در گلزار شهید همین شهر تدفین شد.

هفتم اسفند ماه ۱۳۶۲ شمسی، قایقرانان بندر انزلی به جبهه ها اعزام شدند. به دنبال پیروزی های اسلام در عملیات خیبر، جمع کثیری از قایقرانان انزلی راهی مناطق جنگی جنوب شدند.  (۴)

هفتم اسفند ماه ۱۳۶۵ شمسی، شهید داوود آشوبی از رزمندگان شهرستان آستارا در شلمچه به شهادت رسید.  وی یکم بهمن ماه ۱۳۴۲ متولد شد و پیکر مطهرش در گلزار شهید آستارا تدفین شد.

هفتم اسفند ماه ۱۳۶۵ شمسی، شهید احمد آقا جانی لشکاجانی از رزمندگان شهرستان رودسر در شلمچه به شهادت رسید. وی متولد یکم مرداد ماه ۱۳۴۹ در  لشکاجان علیای رودسر متولد شده بود و پیکر مطهرش در گلزار شهید رودسر تدفین شد.

هفتم اسفند ماه ۱۳۶۵ شمسی، شهید سید اصغر جعفرپور، شهید سید جلال عظمتی، شهید سید نظام نظامی و شهید یعقوب دولتی از رزمندگان شهرستان ماسال به شهادت رسیدند.

 هفتم اسنفد ماه ۱۳۸۹ شمسی، درگذشت عباس امیری بازیگر متعهد کشور. عباس امیری از بازیگران خوب و متعهد کشورمان بود که در اثنای یک سریال تلویزیونی در جاده فومن به رشت دچار سانحه رانندگی شد و جان خود را از دست داد. او در فیلم های بزرگی چون مختارنامه، امام علی و یوسف پیامبر بازی کرده بود. (۵)

……

پی نوشت:

۱-  فراهانی، حسن؛ روز شمار تاریخ ایران، جلد۲، ص ۷۰۵؛ اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، پ ۱، ص ۶۶.

۲- فراهانی، حسن؛ روز شمار تاریخ ایران، جلد۳، ص ۶۰۶؛ اسناد وزارت امور خارجه، ٣٨ تا ٣۶-٢-۴٠-١٣٠٢.

۳- فراهانی، حسن؛ روز شمار تاریخ ایران، جلد۵، ص ۵۹۶؛ روزنامه شفق سرخ، س چهارم، شم ۴۶۴، ص ٢.

۴- رنگ ایمان؛ مجله روایت هشتم، شمـ۱۷، ص۵۶٫

۵- رنگ ایمان