افشاگری حاکم نظامی لنگرود درباره حاکم گیلان و طوالش
افشاگری حاکم نظامی لنگرود درباره حاکم گیلان و طوالش

حاکم نظامی لنگرود و رانکوه درباره جزئیات تبعید علمای این شهر و رفتار متناقض حاکم گیلان و طوالش درباره این موضوع افشاگری کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، به نقل از ۸دی، هشتم اسفند ۱۳۰۱ خورشیدی، حاکم نظامی لنگرود برای دستگیری و تبعید روحانیان شهر توجیه کرد. حاکم نظامی لنگرود و رانکوه که از مکاتبات اخیر وزیر جنگ و رئیس ارکان حرب کل قشون نسبت به اقدام خود در تبعید علمای لنگرود متعجب بود، در نامه ای که امروز به رئیس ارکان حرب کل قشون فرستاد نوشت به واسطه اطلاع ندادن به حاکم گیلان درباره دستگیری و تبعید روحانیان لنگرود، ابراز تعجب و شگفتی می کنم. او نوشت که بنابر دستوری که هنگام حرکت از تهران داشتم باید همه امورات را بدوا به اطلاع حاکم می رساندم. در مورد تحرکات روحانیان لنگرود نیز چنین بود و بنده به موقع اطلاع داده ام. حاکم گیلان در پاسخ به این تصمیم جوابیه ای هم برای من فرستاده است که به ضمیمه این نامه آن را می فرستم.(۱)

هشتم اسفند ماه ۱۳۰۴ شمسی، فرمانده تیپ شمال بر تبعید چند نفر از مخالفان از انزلی تأکید کرد. سرتیپ فضل الله زاهدی، فرمانده تیپ شمال، به ارکان حرب کل قشون خبر داد افرادی از اهالی بندر پهلوی همواره آلت دست سیاست هستند. «به عقیده خود بنده در صورتی که به اسرع وسیله تشکیلات محرمانه آنها منحل نشود ناگزیر از تبعید سه چهار نفر خواهیم بود.»(۲)