نهالکاری و زیباسازی در سطح شهر سیاهکل توسط دوستداران سیاهکل/تصویر
نهالکاری و زیباسازی در سطح شهر سیاهکل توسط دوستداران سیاهکل/تصویر

به مناسبت هفته منابع طبیعی برنامه کاشت نهال در شهر سیاهکل توسط کارگروه فضای سبز موسسه ی دوستداران سیاهکل و با همکاری شهرداری سیاهکل برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، به مناسبت هفته منابع طبیعی برنامه کاشت نهال در شهر سیاهکل توسط کارگروه فضای سبز موسسه ی دوستداران سیاهکل و با همکاری شهرداری سیاهکل برگزار شد.

در این برنامه که با حضور اعضای موسسه دوستداران سیاهکل و شهردار سیاهکل و تعدادی از پرسنل شهرداری برگزار گردید تعدادی نهال میوه نارنج در خیابان کاسپین و خیابان شهید خدمتگزار سیاهکل کاشته شد.

هدف از اجرای برنامه ترویج فرهنگ نهال کاری و زیباسازی شهر و همچنین ترویج فرهنگ حفظ فضای سبز و اهمیت دادن به درختان بومی میباشد.