خواننده ارزشی و انقلابی لنگرودی جدیدترین آهنگ خود را خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا خوانده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، مصطفی احمدی خواننده ارزشی و انقلابی لنگرودی جدیدترین آهنگ خود را خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا خوانده است.

نام این آهنگ “تو چی سرت میشه؟”است که می توانید در زیر بشنوید.

 

لینک دانلود