شعار” اسرائیل کودک‌کش نابود باید گردد” در لنگرود طنین‌انداز شد+تصاویر

نمازگزاران شرکت کننده در نماز جمعه این هفته شهرستان لنگرود پس از اقامه نماز جمعه به صورت خودجوش در اعتراض به کشتار مظلومانه کودکان غزه و نسل کشی وحشیانه رژیم منحوس اسرائیل در سرزمین های اشغالی به تظاهرات پرداختند. به گزارش لنگرنیوز ، نمازگزاران شرکت کننده در نماز جمعه این هفته شهرستان لنگرود پس از اقامه نماز جمعه […]

نمازگزاران شرکت کننده در نماز جمعه این هفته شهرستان لنگرود پس از اقامه نماز جمعه به صورت خودجوش در اعتراض به کشتار مظلومانه کودکان غزه و نسل کشی وحشیانه رژیم منحوس اسرائیل در سرزمین های اشغالی به تظاهرات پرداختند.

به گزارش لنگرنیوز ، نمازگزاران شرکت کننده در نماز جمعه این هفته شهرستان لنگرود پس از اقامه نماز جمعه به صورت خودجوش در اعتراض به کشتار مظلومانه کودکان غزه و نسل کشی وحشیانه رژیم منحوس اسرائیل در سرزمین های اشغالی به تظاهرات پرداختند.

شرکت کنندگان با شعار های مر بر آمریکا ، مرگ بر اسرائیل و … از محل ستاد نماز به سمت میدان انقلاب اسلامی(مرکز شهر)حرکت و در انتهای مراسم به شعار های منسجم پرداختند.

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 1 (13) 1 (14) 1 (15) 1 (16) 1 (17) 1 (18)