سد خاکی پهلوان بست کومله بازسازی شد/تصویر
سد خاکی پهلوان بست کومله بازسازی شد/تصویر

سد پهلوان بست کومله که سال گذشته در اثر جاری شدن سیل آسیب دیده بود باز سازی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، سد پهلوان بست کومله که سال گذشته در اثر جاری شدن سیل آسیب دیده بود باز سازی شد.

این سد جهت تامین نیاز آب زمین های زراعی کشاورزان ۸ روستا بخش کومله ومناطق شهری شهر شلمان به کار می رود.

مبلغ قرارداد این پروژه ۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی هزینه شده اسن که مساحت اجرای این پروژه ۱۰ هکتار است و ۶۰۰ هکار از اراضی کشاورزی را تحت پوشش آبرسانی قرار می دهد.

به گزارش لنگرخبر، عملیات بازسازی این پروژه به صورت رایگان توسط پیمانکار اداره آبیازی انجام شده است.

فرامرز مصطفوی معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری لنگرود از روند بازسازی این پروژه بازدید کرد.