آقای استاندار باور نداشتیم فتنه جویان۸۸ از غارنشینی به تاج نشینی برسند!

فراخوان برخی افرادغارنشین ایام فتنه برای خودنمایی نه تنها فایده ای برای امنیت و آرامش کنونی ندارد بلکه برخی از این افراددرگذشته ثابت کرده اند که پرخاشگر وناآرام اند حتی خیال اینکه به چنین غارتکرانی باید مسئولیت دادتا توطئه نکنند نیز نظریه مناسبی نیست . به گزارش لنگرنیوز به نقل از احرار گیل ، درخبرها داشتیم […]

فراخوان برخی افرادغارنشین ایام فتنه برای خودنمایی نه تنها فایده ای برای امنیت و آرامش کنونی ندارد بلکه برخی از این افراددرگذشته ثابت کرده اند که پرخاشگر وناآرام اند حتی خیال اینکه به چنین غارتکرانی باید مسئولیت دادتا توطئه نکنند نیز نظریه مناسبی نیست .

به گزارش لنگرنیوز به نقل از احرار گیل ، درخبرها داشتیم که جناب دکترنجفی استاندارمحترم گیلان نشستی با اصحاب اصلاحات در گیلان داشته اند که ازسوی ایشان تاکنون تکذیبیه ایی رویت نشد. باخودگفتم که دولت عوض شده و استاندارجدیدآمده و حق دارند همکاران خودرا انتخاب کنند دیگران هم باید اجازه بدهند تا دوستان مطابق برنامه های خود توان خودرا برای این ملت به نمایش بگذارند و چنین قصدی را هم داریم .ولی باورنداشتیم اوضاع را اینقدرآشفته ببینیم که افراد فتنه جوسال۸۸ ازغارنشینی به تاج نشینی برسند.

 

چندمطلب ازمدتها پیش مثل خوره به جان ما افتادو حیف دیدیم آنرا بااستانداربااخلاق و ولایت مدارمان درمیان نگذاریم ….البته بسیاری ازاین مطالب ومطالب مهم تررا قبلاً دراختیارنزدیکان جناب استانداربه امانت مطرح کردیم و چون دیدیم افاده نکرد برآن شدیم این چندسطر را محضردوستان مطرح کنیم….

درباره نشست جناب آقای استانداربا برخی (بقولی) فلفلی مزاج های اصلاحات حرف و حدیث ها بسیاراست که تذکرات آنرابرخی دلسوزان انقلاب درمصاحبه هاگفته اند و برخی دیگرهم درسخنرانی ها و رسانه ها متذکرشده اند .مانیز فعلاً به این چندسطربعنوان درد دل بسنده می کنیم.

جناب استاندار ! آیا از وضعیت فکری حاضرین درجلسه «معروف» آشنایی داشتید ؟آیا می دانید بعضی از آنها جزو دستگیرشدگان فتنه ۸۸ بوده اند ، و در برپایی تظاهرات ضد نظام و فتنه گری نقش داشتند ؟ آیا از نیرو های اطلاعاتی و امنیتی استان وضعیت فکری و روحی آنان را جستجو نموده اید؟

از جنابعالی توقع داریم همانگونه که در ایام فتنه عده ای له و عده ای علیه و عده ای سکوت نمودند جنابعالی سکوت را بشکنید و شفاف اعلام موضع فرمایید . نمی شود که انسان هم اصولگرایان را طالب باشد ،هم فتنه گران را و هم اعتدال گرایان را! همچنانکه هم امنیت را دوست بدارد و هم ناامنی را! بله؛ قبول داریم که مشی دولت اعتدال و تدبیر است اما آیا معنای اعتدال این است؟ کسانی که جوانان بی گناه مردم را به خیابان کشاندند، به بیت المال آسیب رساندند ، مفسده بپا کردند ، خون ریختند ، آبرو بردند ، با شما جلسه داشته باشند و فریاد وا مظلوما سر دهند وبگویند که نترسید ، همراه شما هستیم .!! اگرچه تاکنون هیچ خبری از نشست شما با پاک ترین ، عفیف ترین و سالم ترین قشر جامعه یعنی بچه های حزب اللهی نشنیده ایم و بنظر میرسد این معنای اعتدال نباشد .

فراخوان برخی افرادغارنشین ایام فتنه برای خودنمایی نه تنها فایده ای برای امنیت و آرامش کنونی ندارد بلکه برخی از این افراددرگذشته ثابت کرده اند که پرخاشگر وناآرام اند حتی خیال اینکه به چنین غارتکرانی باید مسئولیت دادتا توطئه نکنند نیز نظریه مناسبی نیست .به نظرمی رسد چاره چنین افرادی سخره سخت است تا هرباربا برخورد به آن شاید به تفکروادارشده و آرام بگیرند وگرنه توطئه عادت شان گشته و ترک عادت هم ناممکن!

البته هستندبرخی اصلاح طلبان که خوش سابقه اند و برعلیه فتنه هم موضع داشتند یعنی گرچه خود تندخو وپرشتابند ولی دراستان مشی اصلاح طلبی بدون فتنه گری را درپیش گرفته اند خوب هر منصفی هم می تواند با اینگونه افراد مماشات داشته باشد.ولی نشست با افرادی که خودبنزین ریزآن حادثه بودند قدری عجیب است ، عجیب نیست؟

ویا همراه خودکردن فردی ازاهالی« کیسم» به صورت ویژه که درکارنامه خود برعلیه شهدا و خادمان شهدا قلم فرسایی کرده که اسنادش هم « معین » است چه مفهومی دارد آیا استاندارمحترم ازعملکردچنین افرادی باخبرند که آنهارا دائم درمراودات خود همراه دارند؟! . هرچند چنین افرادی خودرا ازاعضای استانی ستاددکترروحانی بدانند .

باید با خودکسانی را همراه کرد که «رنج کشیده» آن ایام طلایی باشند نه کسانی که روزگارسخت این ملت را درک نکرده و واژه «رنج کشیده »و دردمند را اجاره کرده باشند!. انتظاراین است که استاندار محترم دربرابرسخنان حق خودرا « دوجداره و نفوذناپذیر» نشان ندهند … باقی بماندتابعد…….