پاداش میلیونی شهردار لنگرود به کارمندان خاص!
پاداش میلیونی شهردار لنگرود به کارمندان خاص!

رضا کحالی به چند نفر از کارکنان رده بالا شهرداری پاداش های ۱ تا ۴ میلیونی اهدا کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، براساس آخرین شنیده ها، رضا کحالی به چند نفر از کارکنان رده بالا شهرداری پاداش های ۱ تا ۴ میلیونی اهدا کرده است.

 

البته برخی این پاداش را قانونی میدانند که کسی نیز به آن اشکالی نمی گیرد.

 

این در حالی است که برخی از اضافه کاری های کارگران طی چند ماه اخیر پرداخت نشده است.

 

از سوی دیگر به دلیل عدم پرداخت معوقه های تامین اجتماعی از سوی شهرداری، دفترچه های کارکنان این شهرداری بعد از اتمام دفترچه، تعویض نمی شود که موجب نتراحتی های کارگران شده است.