پاکسازی بستر رودخانه شلمان‌رود از ادوات صید
پاکسازی بستر رودخانه شلمان‌رود از ادوات صید

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود از پاکسازی بستر رودخانه شلمان‌رود از هرگونه ادوات صید خبر داد.

سیدامین نجات در گفت و گو با خبرنگار لنگرخبر اظهار کرد: پیرو عملیات پاکسازی رودخانه‌های فعال شهرستان لنگرود، رودخانه شلمانرود از ادوات صید پاکسازی شد.

 

وی افزود: در راستای اجرای عملیات مستمر پاکسازی رودخانه های فعال شهرستان لنگرود مأمورین یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان، پس از اجرای عملیات گشت و کنترل پیاده و آبی در طول مسیر رودخانه شلمانرود، بستر رودخانه از هرگونه ادوات صید پاکسازی کردند.

 

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود اضافه کرد: در این عملیات ۴ رشته سالیک، ۴ دستگاه ویندیل و ۹ رشته تور زیر آبی کشف و جمع آوری شد.