مراسم سنتی لافند بازی در پارک فجر + تصاویر

به گزارش لنگرنیوز ، به همت سپاه ناحیه لنگرود مراسم سنتی لافند بازی در پارک فجر لنگرود با حضور مردم لنگرودی و مسافران حاضر در پارک برگزار شد که مورد استقبال مردم قرار گرفت.

به گزارش لنگرنیوز ، به همت سپاه ناحیه لنگرود مراسم سنتی لافند بازی در پارک فجر لنگرود با حضور مردم لنگرودی و مسافران حاضر در پارک برگزار شد که مورد استقبال مردم قرار گرفت.

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF