مدیر گروه اجتماعی شبکه سه دلیل پخش ضبطی «ماه عسل» با حضور نرگس کلباسی را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، ناصر کریمان مدیر گروه اجتماعی شبکه سه سیما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پخش تولیدی برنامه «ماه عسل» با حضور نرگس کلباسی که هم اکنون از شبکه سه در حال پخش است، گفت: ما اضطراری داشتیم که به دلیل آن مجبور شدیم برنامه را تولیدی روی آنتن ببریم.

وی ادامه داد: نرگس کلباسی مهمان برنامه اضطرار داشت که به شهر اصفهان برگردد و ما یک باره متوجه شدیم که شنبه و یکشنبه باید والیبال پخش شود بنابراین روز جمعه برنامه را با حضور نرگس کلباسی به عنوان مهمان ضبط کردیم چون نگران بودیم که وی به شهرش برگردد و دیگر نتوانیم از حضورش در برنامه بهره ببریم.

کریمان در پایان عنوان کرد: بعد از اینکه متوجه شدیم شنبه و یکشنبه بازی های والیبال پخش می شود تصمیم گیری شد برنامه به صورت تولیدی روی آنتن برود و از فردا برنامه دوباره زنده پخش می شود.