وجود نام کحالی در بین گزینه‌های انتخاب شهردار لنگرود صرفاً بازی سیاسی بود

حجامیبا بیان اینکه وجود نام کحالی در بین گزینه‌های انتخاب شهردار لنگرود صرفاً بازی سیاسی بوده است، افزود: کحالی برای یک دقیقه نیز وارد شورای شهر لنگرود نشد. به گزارش «لنگرنیوز» ، اصغر حجامی درباره انتخاب شهردار این شهر و حواشی پیش آمده و تکذیب حضور «رضا کحالی» شهردار لاهیجان در جلسه انتخاب شهردار لنگرود […]

حجامیبا بیان اینکه وجود نام کحالی در بین گزینه‌های انتخاب شهردار لنگرود صرفاً بازی سیاسی بوده است، افزود: کحالی برای یک دقیقه نیز وارد شورای شهر لنگرود نشد.

به گزارش «لنگرنیوز» ، اصغر حجامی درباره انتخاب شهردار این شهر و حواشی پیش آمده و تکذیب حضور «رضا کحالی» شهردار لاهیجان در جلسه انتخاب شهردار لنگرود اظهار کرد: با وجود اینکه نشست‌های غیر رسمی و دوستانه با شهردار فعلی لاهیجان برگزار شد اما هیچ دعوتنامه رسمی برای کحالی ارسال نشد زیرا این کار در حیطه وظایف رئیس شورای شهر لنگرود بود که انجام نشد.

حجامیبا بیان اینکه وجود نام کحالی در بین گزینه‌های انتخاب شهردار لنگرود صرفاً بازی سیاسی بوده است، افزود: کحالی برای یک دقیقه نیز وارد شورای شهر لنگرود نشد.

این عضو شورای شهر لنگرود گفت: نه تنها کحالی بلکه با وجود هر گزینه دیگری سرانجام «گلباغی» با پنج رأی به عنوان شهردار لنگرود انتخاب می‌شد.

حجامی از مردم و اعضای شورای شهر لاهیجان خواست تا اسیر بازی‌های رسانه‌ای نشوند و همچنان از شهردار خود دفاع کنند زیرا وی همچنان به مردم و شهر لاهیجان وفادار است.