تحریم های سنای آمریکا بی اساس و متداول است/ اراده ملت سدی مستحکم در مقابل تحریم های دشمن
تحریم های سنای آمریکا بی اساس و متداول است/ اراده ملت سدی مستحکم در مقابل تحریم های دشمن

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی تحریم های مجلس سنای آمریکا را عادی و بی اساس برشمرد و گفت: اراده ملت و مقاومتشان سدی مستحکم در مقابل تحریم های دشمنان علی الخصوص آمریکا است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر،مهرداد بائوج لاهوتی در گفتگو با خبرنگار ۸دی ضمن محکوم کردن تحریم های جدید علیه ایران مجلس سنا آمریکا اظهار داشت: تحریم های دشمنان و مجلس سنای آمریکایی ها علیه ایران تازگی ندارد و به امری متداول تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه تحریم های آمریکا بی اساس است، افزود: هرگز تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی خلالی در اراده ملت بوجود نیاورده است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکایی ها و هم پیمانانشان باید بدانند که هیچگاه نمی توانند با تحریم ها و فشار های بین المللی مواضع ایران و قدرتش را از بین ببرند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با عادی خواندن تحریم های علیه ایران، اظهار کرد: آمریکا و قدرت های منطقه ابزاری جز تحریم برای از پا انداختن ملت ایران ندارند.

بائوچ لاهوتی تاکید کرد: آمریکا و حامیان آنها تاکنون از هر سلاح و ابزاری برای از بین بردن ایران بکار گرفته اما هیچگاه نتوانسته بر اهداف خود دست پیدا کند.

نماینده مردم لنگرود در خانه ملت مقاومت مردمی در مقابل هجمه های دشمن را سدی مستحکم توصیف کرد و گفت: با اراده ای که هر روز قوتش در ملت بیشتر می شود آمریکا نمی تواند هیچ غلطی بکند.