شرط عجیب استخدام دختران در راهنمایی و رانندگی پیونگ یانگ (تصاویر)
شرط عجیب استخدام دختران در راهنمایی و رانندگی پیونگ یانگ (تصاویر)

مأموران زن راهنمایی و رانندگی با سری برافراشته، یونیفرم آبی تیره و کفش‌های پاشنه‌بلند در خیابان‌های پیونگ‌یانگ قدم می‌زنند و وسایل نقلیه را در رفت‌وآمدشان کنترل و هدایت می‌کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر به نقل از دیلی میل، این دختران که به‌طور رسمی مأموران امنیتی ترافیک  خوانده می‌شوند اما در عرصه بین‌الملل زنان ترافیک هستند، با توجه به چهره‌شان از میان جمعیتی انتخاب می‌شوند که هنوز از بسیاری جهات سنتی است.

این دختران اگر ازدواج کنند باید شغل خود را ترک کنند و زندگی شخصی محدودی دارند. ضمن اینکه سن بازنشستگی‌شان ۲۶ سالگی است.
به گفته یکی از آن‌ها، این زنان تحت تمرینات و آموزش‌های سخت قرار می‌گیرند و مهم‌ترین انگیزه آن‌ها این است که رهبر کره شمالی نظاره‌گر فعالیتشان است.
دختران زیبا و زیر 26 سال مأموران راهنمایی و رانندگی پیونگ‌یانگ (تصاویر)
دختران زیبا و زیر 26 سال مأموران راهنمایی و رانندگی پیونگ‌یانگ (تصاویر)
دختران زیبا و زیر 26 سال مأموران راهنمایی و رانندگی پیونگ‌یانگ (تصاویر)
دختران زیبا و زیر 26 سال مأموران راهنمایی و رانندگی پیونگ‌یانگ (تصاویر)
دختران زیبا و زیر 26 سال مأموران راهنمایی و رانندگی پیونگ‌یانگ (تصاویر)
دختران زیبا و زیر 26 سال مأموران راهنمایی و رانندگی پیونگ‌یانگ (تصاویر)
دختران زیبا و زیر 26 سال مأموران راهنمایی و رانندگی پیونگ‌یانگ (تصاویر)
دختران زیبا و زیر 26 سال مأموران راهنمایی و رانندگی پیونگ‌یانگ (تصاویر)
دختران زیبا و زیر 26 سال مأموران راهنمایی و رانندگی پیونگ‌یانگ (تصاویر)
دختران زیبا و زیر 26 سال مأموران راهنمایی و رانندگی پیونگ‌یانگ (تصاویر)
دختران زیبا و زیر 26 سال مأموران راهنمایی و رانندگی پیونگ‌یانگ (تصاویر)
دختران زیبا و زیر 26 سال مأموران راهنمایی و رانندگی پیونگ‌یانگ (تصاویر)
دختران زیبا و زیر 26 سال مأموران راهنمایی و رانندگی پیونگ‌یانگ (تصاویر)
دختران زیبا و زیر 26 سال مأموران راهنمایی و رانندگی پیونگ‌یانگ (تصاویر)
دختران زیبا و زیر 26 سال مأموران راهنمایی و رانندگی پیونگ‌یانگ (تصاویر)