نکاتی مهم درباره «کار تمیز فرهنگی»
نکاتی مهم درباره «کار تمیز فرهنگی»

«جریانی وجود دارد که فریبکارانه به برخی موضوعات فرعی ضریب می‌دهد و برخی موضوعات اصلی را به حاشیه می‌برد و اینگونه زمین بازی مدنظرشان را به جریان انقلابی تحمیل می‌کنند.»

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، رهبر معظم انقلاب در ادامه فرمان آتش به اختیار در دیدار با دانشجویان، در خطبه های نماز عید فطر با تعبیر “کار تمیز فرهنگی” بخشی از کلیات آن فرمان را تبیین فرمودند.

متأسفانه برخی حاشیه‌سازی‌های روزهای اخیر، اجازه تبیین ابعاد این دستور هدایتی_راهبردی مهم و جدید را نداد و تا حدودی آن را به محاق برد.

 

در ادامه برخی نکات گفتنی تبیین می‌شود تا بهانه‌ای باشد برای توجه‌دهی و دعوت صاحبان فکر و قلم و ایده در بیان ابعاد بیشتر آن:

۱- نکته امیدبخش این است که فرمان آتش به اختیار در کنار کار خودجوش و تمیز فرهنگی، نشان‌دهنده اعتقاد عمیق رهبری به رشد و بالندگی جریان انقلاب اسلامی می‌باشد؛ به‌طوری‌که بدنه اجتماعی تفکر انقلابی، این شایستگی را دارد که کم‌کاری و اختلال نهادهای تعطیل فرهنگی را پوشش دهد.

 

۲- کار تمیز فرهنگی مطلقا با اقدامات خودسرانه و هزینه‌زا تفاوت دارد؛ چرا که در فعالیت فرهنگی تمیز و خودجوش، روش‌های ترویج ارزش‌ها «نخبه‌پسند و مردم‌فهم» است و می‌تواند افکار عمومی را اقناع کند. از جمله:
* اهتمام حداکثری به فعالیت فرهنگی ایجابی و در کنار آن -در موارد ضروری- اقدامات سلبی (جذب حداکثری و دفع حداقلی در حوزه فرهنگ)
* ژرف نگری فرهنگی (توجه همزمان به علت و معلول در مسائل فرهنگی)
* صبر راهبردی فرهنگی (سعه‌صدر، آینده‌نگری و ظرفیت روحی برای تحمل کردن دیرمحصول بودن اقدامات فرهنگی، استقامت و…)

 

۳- کار تمیز فرهنگی با ابتکار و ابداع و آگاهی کامل نسبت به مؤلفه‌های لازم برای تأثیرگذاری بر مخاطب (اصل تخاطب) قابل انجام است (متناسب با مخاطب و محیط).

در اثر تحولات جدید، مجاری «تأثیرگیری» و «تأثیرگذاری» فرهنگی متحول شده است و این مسأله می‌بایست به‌خوبی درک شود.

 

۴- کار تمیز فرهنگی به نیازهای واقعی فرهنگی-اجتماعی جامعه می‌پردازد و در دام “اقدامات واکنشی فرهنگی” قرار نمی‌گیرد.

بخشی از اقدامات کنونی، ناشی از مسأله‌سازی کاذب جریان معاند و جریان غربگرا است و پرداختن به آن، اصلا اولویت فرهنگی ندارد.

جریانی وجود دارد که فریبکارانه به برخی موضوعات فرعی ضریب می‌دهد و برخی موضوعات اصلی را به حاشیه می‌برد و اینگونه زمین بازی مدنظرشان را به جریان انقلابی تحمیل می‌کنند.

 

۵- تمرکز صرف جریان انقلابی بر نقد رفتارهای نادرست برخی مسؤولان، سبب می‌شود جریان انقلابی از تخاطب واقعی با مردم و اهتمام به اولویت‌های فکری-فرهنگی جامعه غافل شود؛ امری که رهبری بر آن تأکید جدی فرمودند.