نحوه استفاده صحیح از کولر خودرو در تابستان

اول باید چند ثانیه موتور کولر را روشن کنید تا هوای محبوس شده داخل داشبورد خارج شود و بعد از آن AC را روشن کنید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، بدلیل اینکه هوای محبوس شده در داشبورد با قطعات پلاستیکی و فلزی برخورد داشته و تنفس آن سرطان زا است

خاموش کردن
اول AC را از کار انداخته و اجازه دهید هوای اضافی که شامل گاز های خنک کننده هستند خارج شوند سپس موتور کولر را خاموش کنید
عدم رعایت این نکات باعث بجا ماندن رطوبت در فضای داخلی داشبور خودرو و در نهایت کاهش بازدهی کولر و انتشار بوی نامناسب هنگام روشن کردن مجدد کولر خودرو می شود