۲نفر در لاهیجان به اتهام تبلیغ علیه نظام دستگیر شدند
۲نفر در لاهیجان به اتهام تبلیغ علیه نظام دستگیر شدند

این افراد با جریان ضدانقلاب هماهنگ بوده و در فضای مجازی و حقیقی با خدشه وارد کردن به اموال عمومی برعلیه نظام تبلیغ می کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر به نقل از لاهیجان، یک منبع آگاه با بیان اینکه ۲ نفر به اتهام تبلیغ علیه نظام در لاهیجان دستگیر شده اند اظهار داشت: این افراد با جریان ضدانقلاب هماهنگ بوده و در فضای مجازی و حقیقی با خدشه وارد کردن به اموال عمومی برعلیه نظام تبلیغ می کردند.

این منبع آگاه گفت: بدنبال فراخوان جریان ضدنظام لندن نشین، با موضوع چهارشنبه های سفید (چهارشنبه های بدون حجاب)، نیروهای سازمان اطلاعات سپاه در شهرستان لاهیجان موفق شدند دو نفر از عوامل تبلیغ و تهییج و همنوایی برخی از جوانان فریب خورده با جریان ضدانقلاب را در شهرستان شناسایی و بازداشت نمایند.

این منبع آگاه که نمی خواست نامش فاش شود افزود: این افراد ضمن فعالیت در فضای مجازی و حقیقی با خدشه وارد کردن به اموال عمومی، اقدام به تبلیغ علیه نظام میکردند.

وی در ادامه گفت: متهمان هم اکنون در زندان به سر می برند و براساس مدارک بدست آمده، با جریان سلطنت طلب خارج از کشور ارتباط داشته و از آنها دستور می گرفتند.