عکس/ سرعت‌گیر عجیب
عکس/ سرعت‌گیر عجیب

این هم یک سرعت گیر عجیب در برازجان، که در نوع خود شاهکاری محسوب می شود.  

این هم یک سرعت گیر عجیب در برازجان، که در نوع خود شاهکاری محسوب می شود.

 

2