افزون بر ۷۶ هزار تن برگ سبز چای از باغداران خریداری شد

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان چای کشور گفت: تاکنون ۷۶هزار و۲۴۷تن برگ سبز چای از چایکاران گیلان و مازندران خریداری شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، خیرالله امیری اظهار داشت: این میزان برداشت چای در مرحله چین اول(بهاره) و چین دوم استحصال شده که ارزش اقتصادی آن بیش از یک هزار و ۵۴۰میلیارد ریال است.
وی با اشاره به این که این میزان برگ سبز چای نسبت به مدت مشابه سال قبل سه درصد کاهش نشان می دهد افزود: ۵۰درصد برگ سبز برداشت شده رقم درجه یک و ۵۰درصد نیز چای درجه دو را شامل می شوند.
وی در ادامه یاداور شد : تاکنون ۷۸۰میلیارد ریال اعم از سهم دولت و کارخانه های چایسازی به چایکاران گیلان و مازندران پرداخت شده که معادل ۵۰درصد مطالبات چایکاران است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان چای کشور با اشاره به این که چین دوم برگ سبز چای از ۲۵خرداد ماه آغاز شده است و در مراحل پایانی قرار دارد تاکید کرد: بقیه مطالبات کشاورزان چایکار نیز به تدریج پرداخت خواهدشد.
برداشت برگ سبز چای از باغ های شمال در سه چین بهاره ، تابستانه و پاییزه صورت می گیرد که چین بهاره از اوایل اردیبهشت ماه ، تابستانه از نیمه دوم خردادماه و چین پاییزه در شهریور و مهرماه آغاز انجام می شود.
از سوی شورای عالی اقتصاد ، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه یک در سال زراعی ۹۶ به مبلغ ۲۶ هزار و ۲۴۲ ریال و هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه ۲ به نرخ ۱۴ هزار و ۶۹۵ ریال تعیین شده است.
سال گذشته ۱۳۹ هزار و ۲۲۸ تن برگ سبز چای شامل ۲۹ درصد درجه یک، از باغ های گیلان و مازندران برداشت شد که از این میزان، ۳۱ هزار تن چای خشک بدست آمد.
استان های گیلان و مازندران بین ۲۵ تا ۲۸ هزار هکتار باغ چای دارند که ۹۰درصد این باغ ها در استان گیلان واقع است.
لاهیجان در ۴۰ کیلومتری شرق مرکز استان گیلان (رشت) واقع شده است و سازمان چای کشور، در این شهرستان استقرار دارد.