برنامه روز بدون پلاستیک توسط کانون فعالان محیط زیست یالمند لنگرود برگزار شد+تصاویر

کانون فعالان محیط زیست یالمند لنگرود دو کارگاه آموزشی در اداره بهزیستی بین کارکنان آن نهاد و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای عموم شهروندان در لنگرود برگزار نمود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، به مناسبت روز بدون پلاستیک و نایلون، کانون فعالان محیط زیست یالمند لنگرود دو کارگاه آموزشی در اداره بهزیستی بین کارکنان آن نهاد و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای عموم شهروندان در لنگرود برگزار کرد.

در این کارگاه آموزشی در خصوص شناخت محیط زیست و آموزش پسماند و تفکیک زباله و در راس آن تفکیک پلاستیک و استفاده کمتر از آن صحبت شد.

در این راستا مدیر عامل کانون راهکار های حذف پلاستیک و جایگزین کردن با کیسه های پارچه ای برای شرکت کنندگان بیان کرد.

در نهایت کیسه های پارچه ای بعنوان ساک خرید پاک را در بین شهروندان و شرکت کنندگان کارگاه توزیع شد.

کارگاه آموزشی با هدف آگاه سازی و توجه بیشتر مردم به آثار مخرب زبست محیطی پلاستیک و ضرورت استفاده از کیسه های پارچه ای و حذف پلاستیک انجام شد.‌