اصلاح طلبان؛ اصولگرایان و تتلو
اصلاح طلبان؛ اصولگرایان و تتلو

تا دیروز انقلابیون را بی توجه به جوانان می دانستند و می گفتند:این جوانان که فرزند انقلابند و طاغوت را ندیده اند، اما امروز اگر تبسمی به فردی از جنس تتلو زده می شود فریاد وا اسلاما و وا اصول گرایی سر می دهند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان در یادداشتی با عنوان «اصلاح طلبان؛اصولگرایان و تتلو» به واکاوی ابعاد هجمه اصلاح طلبان به تتلو پرداخته است:

تاریخ اسلام پر از داستانهای امثال تتلو ست.کسانی که زاهد بودند و فاسد شدند و کسانی که فاسد بودند و ره صد ساله را یک شبه طی کردند. مواجهه پیامبر اسلام(ص) و حضرت موسی با چنین مواردی نقل منابر و مجالس است .در دوران ما نیز تعدادی از شهدای والامقام جنگ و انقلاب را در این چارچوب می توان دید و در نقطه مقابل امثال کشمیری ها و…..

نماد هنری این موضوع نیز در فیلم رسوایی یک ده نمکی قابل فهم است.

اگر چه شمایل و شکل فیزیکی بدن تتلو با توبه اصلاح نمی شود اما او به اصلاح ماهیت روحی و اعتقادی خود اذعان دارد و خلاف اش هم تا کنون ثابت نشده است و جامعه این را پذیرفته است.

نقد امروز بخش مذهبی-حزب اللهی جامعه به دیدارهای تتلو و حزب الهی قابل درک و تاحدودی طبیعی است اما نقد های اصلاح طلبان (از زاویه ارزشی)را نتوانستم درک کنم.

اجازه دهید ماجرا را در یک مدل مفهومی بریزیم.مگر نه این است که رقیب سیاسی در جامعه مردم سالار،به دنبال بی اقبالی و بد اقبالی اجتماعی رقیب است؟ و مگر نه این است که تتلو به اصول گرایان و مدعای ارزش مداری آنان لطمه وارد می کند؟چرا اصلاح طلبان از ضربه مذکور خوشحال نیستند؟

تا دیروز ارزش گرایی را به مثابه لولوی اجتماعی مردم معرفی می کردند، امروز نگران تاثیر تاج کلاه تتلو بر امثال رسایی ،موسوی و ضرغامی شده اند.

تا دیروز انقلابیون را بی توجه به جوانان می دانستند و می گفتند:این جوانان که فرزند انقلابند و طاغوت را ندیده اند، اما امروز اگر تبسمی به فردی از جنس تتلو زده می شود فریاد وا اسلاما و وا اصول گرایی سر می دهند.

سخت معتقدم «تتلو مالی» نیروهای ارزشی موجب نگرانی اصلاح طلبان نیست که می توانند در سایه آن بخشی از پلشتی های خوده را نیز استتار نماید.محاسبات این جماعت مبتنی بر منافع مردم سالارانه است نه ارزش گرایی دینی.آنان چنین می اندیشند که امثال تتلو و ایضا سرکارخانم بختیاری حدود ۹ میلیون فالوور دارند که اکثریت مطلق آنان در سبد اصول گرایان نبوده اند و ممکن است شیفت سیاسی آنان در عملیات مردم سالاری بسوی دیگری چرخش کند.

آنان ترسیده اند که اصول گرایان با حفظ اصول ،دست به تغییر در روشها و تاکتیکها بزنند و به حوزه انحصاری سبد رای آنان ورود کنند.

اگر چه زمان دیدار رئیسی-تتلو را نپسندیدم اما سخت معتقدم اساتید اخلاق جبهه انقلاب باید سراغ امثال تتلوها بروند و هزینه آن را نیز پرداخت نمایند.دلسوزان انقلاب نمی توانند امثال تتلو را جوان این کشور ندانند.

اگر قرار است اصلاح طلبان نه تنها در قبال پلشتی های احتمالی دستگاههای حاکمیتی پاسخگو نباشند بلکه خود نیز اپوزیسیون شوند چه باک که نیروهای انقلاب همانگونه که در قبال پرداخت هزینه لغو سخنرانی مطهری در مشهد یا قتل ستار بهشتی و….باید پاسخگو باشند ،هزینه بازیابی هویت امثال تتلوها هم پرداخت نمایند.

انتهای پیام/