ظریف را سرزنش نکنیم

مواضع برخی از نیروهای انقلاب اسلامی در مواجهه با سخنان ظریف مبنی بر نقض روح و جسم برجام توسط آمریکا هوشمندانه نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، عبدالله گنجی، مدیر مسئول روزنامه جوان طی یادداشتی در کانال تلگرامی اش نوشت:

مواضع برخی از نیروهای انقلاب اسلامی در مواجهه با سخنان ظریف مبنی بر نقض روح وجسم برجام توسط آمریکا هوشمندانه نیست.

روزی ظریف به خودبنده گفتند:من ممکن است حرفی را نزنم یا پیش بینی ام اشتباه باشد اما دروغ نمی گویم.

حال اگر گفته های اخیر ایشان را حمل بر صحت بگذاریم-که باید بگذاریم -نباید آن را در حد «دیدید ما درست می گفتیم» خرج کرد و یا وقتی می گوید «گزینه خروج از برجام را روی میز می گذاریم» نباید بگوییم«شما اکنون به حرف اول ما رسیدید».این دقیقا گم کردن محل منازعه  ودر گیر شدن  برای هیچ و سیاسی-داخلی شدن موضوع است.

آنچه نیروهای انقلاب باید امروز مورد توجه قرار دهند تلاش برای افزایش ظرفیت شناختی ملت نسبت به آمریکا است.

امروز باید بازخوانی کیستی و چیستی آمریکا، برای اثبات حقانیت۴۰ساله انقلاب یا۶۴ساله ایرانیان در مقابل آمریکا را در دستور کار قرار داد.

اگر تنها آورده برجام رشد شناختی ملت ما از یک سو و عریان شدن  بزک کنندگان آمریکا از سوی دیگر است باید از روحانی به عنوان اصرار کننده مذاکره و ظریف به عنوان بر ملا کننده  نقض ها تشکر کرد.

کاری که این دولت به صورت ناخوداگاه برای اثبات دشمنی آمریکا کرد را فراموش نکنیم.امروز دوستداران آمریکا آچمز و ساکتند.