عده‌ای شعار سیاسی می‌دهند اما بزدل سیاسی‌ هستند/ به جهنم! بروید جایی که نلرزید
عده‌ای شعار سیاسی می‌دهند اما بزدل سیاسی‌ هستند/ به جهنم! بروید جایی که نلرزید

رئیس‌جمهور گفت: عده‌ای شعار سیاسی می‌دهند اما بزدل سیاسی‌ هستند هروقت مذاکره می‌شود، می‌گویند می‌لرزیم

رئیس‌جمهور گفت: عده‌ای شعار سیاسی می‌دهند اما بزدل سیاسی‌ هستند هروقت مذاکره می‌شود، می‌گویند می‌لرزیم