برگزاری دومین دوره مسابقات فوتبال محلات در لنگرود

رییس ادره ورزش وجوانان لنگرود از آغاز مسابقات فوتبال محلات خبر داد. به گزارش لنگرنیوز ، خداجو رییس ادره ورزش وجوانان لنگرود از آغاز مسابقات فوتبال محلات خبر داد. خداجو در این رابطه گفت : ثبت نام این مسابقات از ۲۰ مرداد به مدت یک هفته صورت خواهد گرفت و تیم ها باید از شورای محل ، […]

رییس ادره ورزش وجوانان لنگرود از آغاز مسابقات فوتبال محلات خبر داد.

به گزارش لنگرنیوز ، خداجو رییس ادره ورزش وجوانان لنگرود از آغاز مسابقات فوتبال محلات خبر داد.

خداجو در این رابطه گفت : ثبت نام این مسابقات از ۲۰ مرداد به مدت یک هفته صورت خواهد گرفت و تیم ها باید از شورای محل ، دهیاری،هیات امنا و… معرفی نامه اخذ کنند و به نام همان محل شرکت نمایند.

مکان ثبت نام تیم ها برای حضور در مسابقات ، دفتر هیئت فوتبال لنگرود واقع در زمین ورزشی شهدا لنگرود می باشد.

تیم ها می توانند سه بازیکن زیر ۱۸ سال داشته باشند وداشتن لباس متحدالشکل ضروری است.

برای شرکت در این مسابقات مدارک زیر لازم می باشد.

معرفی نامه رسمی از محل یا روستا به نام تیم ، ارائه لیست ۲۱ نفره به همراه مدارک ، پرداخت مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰ ریال در وجه هیئت فوتبال لنگرود ، پرداخت چک تضمینی به مبلغ یک میلیون ریال در وجه هیئت فوتبال لنگرود ، ارائه اصل کارت بیمه ورزشی کل اعضای تیم.

بنر این مسابقات در زیر امده است .

2